Tehotenský test
Rýchla detekcia

Výsledok už
za 1 minútu1

Buy now

Tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia je navrhnutý tak, aby vám poskytoval čo najjednoduchšie testovanie tehotenstva s presnosťou, ktorú od značky Clearblue očakávate – a výsledky už za 1 minútu1. Jeho revolučný dizajn, ktorý vznikol po rozsiahlom výskume realizovanom medzi ženami, získal v roku 2012 ocenenie Red Dot za dizajn.

Vyššia než 99 % presnosť

Vyššia než 99 % presnosť

Odo dňa očakávanej menštruácie.

Ergonomický tvar

Ergonomický tvar

Dlhšia zahnutá rukoväť zabezpečuje jednoduchšie a hygienickejšie použitie.

O 50 % širšia špička

O 50 % širšia špička

Širšia špička meniaca farbu uľahčuje odber vzorky a mení farbu z bielej na ružovú, aby ste vedela, že odber vzorky prebehol správne.

Jasné výsledky plus (+) alebo mínus (−)

Jasné výsledky plus (+) alebo mínus (−)

Do 1 minúty sa zobrazí ľahko čitateľný výsledok tehotenského testu plus (+) alebo mínus (−).1

 

Viac náhľadov na produkty

  Čo si myslia ostatní ľudia?

  Spôsob použitia tehotenského testu Clearblue Rýchla detekcia

  1. Predtým, ako začnete

  Pred vykonaním tehotenského testu si vždy starostlivo preštudujte príbalový leták.

  Keď ste pripravená na testovanie, vyberte tyčinku tehotenského testu z fóliového obalu a zložte modrý kryt. Test ihneď použite.

   

   
   

  2. Vykonanie testu

  Vykonanie testuJednoducho držte absorpčnú špičku meniacu farbu nasmerovanú nadol v prúde moču alebo vo vzorke moču v čistej, suchej nádobe, len po dobu 5 sekúnd.

  Farba špičky sa okamžite zmení na ružovú, čo znamená, že špička absorbuje moč. Špičku meniacu farbu ponechajte v moči celých 5 sekúnd.

  3. Čakajte 1 – 3 minúty

  Čakajte 1 – 3 minútyKeď sa začnú objavovať modré čiary, znamená to, že tehotenský test začína pracovať.

   

  4. Pozrite si výsledky

  Výsledok si môžete pozrieť v okienku s výsledkom. 

  Pri odčítavaní výsledku sa v kontrolnom okienku musí zobrazovať modrá čiara. Táto čiara znamená, že test prebehol úspešne.

   
  Pozrite si výsledky
   

  Výsledok označujúci tehotenstvo sa môže zobraziť za 1 minútu, pri testovaní po dni omeškania menštruácie (t. j. deň po dni očakávanej menštruácie). Výsledok, že nie ste tehotná, sa zobrazí do 3 minút a 3 minúty musíte čakať aj v prípade, že ste test vykonali pred omeškaním menštruácie (prejdite na otázku 10).

  Ak sa do 10 minút v kontrolnom okienku nezobrazí modrá čiara, znamená to, že test neprebehol úspešne.

  Nezáleží, na tom, či jedna z čiar tvoriacich symbol „+“ je svetlejšia alebo tmavšia ako tá druhá. Výsledok je, že ste tehotná.

  Výsledok odčítajte do 10 minút po vykonaní testu. Po tomto čase ignorujte všetky zmeny vo výsledku.

   

  Často kladené otázky

  Aký presný je tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia?

  Tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia dosahuje v laboratórnych testoch presnosť vyššiu než 99 % pri testovaní odo dňa očakávanej menštruácie.

  Ako funguje tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia?

  V tehotenstve vaše telo produkuje tehotenský hormón hCG (ľudský choriogonadotropín). Jeho množstvo sa v tele zvyšuje už v ranom štádiu tehotenstva. Tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia môže odhaliť už drobné množstvo tohto hormónu v moči. (Citlivosť testu je 25 mIU/ml).

  Môžu niektoré lieky alebo zdravotný stav ovplyvniť výsledok?

  • • Pred vykonaním testu si vždy prečítajte pokyny výrobcu k liekom, ktoré užívate.
  • • Lieky vplývajúce na plodnosť s obsahom hormónu hCG môžu skresliť výsledky testu (tieto lieky sa podávajú injekčne a testovanie v krátkom čase po ich podaní môže dôjsť k nesprávnemu určeniu tehotenstva).
  • • Iné prostriedky na zvýšenie plodnosti, ako napr. klomiféncitrát, lieky proti bolesti a hormonálna antikoncepcia (napr. antikoncepčné tabletky), by na výsledok testu nemali mať žiadny vplyv.
  • • Ak ste nedávno prestali užívať hormonálnu antikoncepciu alebo ak používate klomiféncitrát či iné prostriedky na zvýšenie plodnosti, váš cyklus môže byť nepravidelný a test by ste mohli uskutočniť príliš skoro.
  • • Ak ste boli nedávno tehotná (aj v prípade nedonosenia), môže dôjsť k nesprávnemu určeniu tehotenstva.
  • • Mimomaternicové tehotenstvo, cysty na vaječníkoch, menopauza a iné veľmi zriedkavé zdravotné stavy môžu skresliť výsledky testu.

  Ak test preukáže neočakávaný výsledok, konzultujte to so svojím lekárom.

  Skorší test označil, že som tehotná, ale neskorší test označil, že nie som tehotná, alebo som medzitým dostala menštruáciu. Čo to znamená?

  Keďže presnosť tehotenského testu Clearblue Rýchla detekcia je vyššia než 99 % v zisťovaní tehotenského hormónu odo dňa očakávanej menštruácie, môžete dostať výsledok, že ste tehotná, a neskôr zistiť, že nie ste tehotná (napr. zopakujete test alebo dostanete menštruáciu). Môže to spôsobiť prirodzený potrat v ranom štádiu tehotenstva, ktorý, žiaľ, nie je nezvyčajný a jeho pravdepodobnosť v ranom štádiu tehotenstva je približne u 1 zo 4 žien. Ak test zobrazí neočakávaný výsledok, poraďte sa so svojím lekárom.

  Použila som tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia, ale špička meniaca farbu sa nesfarbila celá na ružovo. Čo mám robiť?

  Ak sa nesfarbila celá špička meniaca farbu, je možné, že ste neaplikovali dostatočné množstvo moču. Ak sa v kontrolnom okienku napriek tomu do 10 minút od vykonania testu objaví modrá čiara, znamená to, že test prebehol úspešne. Ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, prejdite na otázku 6.

  Použila som tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia, ale v kontrolnom okienku sa neobjavila modrá čiara. Čo mám robiť?

  Ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, znamená to, že test neprebehol úspešne. Môže to mať nasledovné príčiny:

  • • Po aplikácii moču nebola špička meniaca farbu nasmerovaná nadol alebo tyčinka tehotenského testu nebola položená do vodorovnej polohy.
  • • Aplikovalo sa príliš veľké alebo príliš malé množstvo moču. Je potrebné podržať špičku v moči 5 sekúnd. Test zopakujte použitím novej tyčinky tehotenského testu a dbajte pritom na dodržanie pokynov. Vzorku moču môžete odobrať do čistej, suchej nádoby a vložiť do nej iba špičku meniacu farbu len na 5 sekúnd.
   

  Čo ak neviem správne určiť výsledok testu?

  Výsledok tehotenského testuObrázok A
  Toto môže nastať, keď ste tehotná a test vykonávate viac ako pár dní po dni omeškanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG vyššia.

  Výsledok tehotenského testuObrázok B
  K takejto situácii môže prísť, keď ste tehotná a test vykonávate v deň alebo okolo dňa očakávanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG pomerne nízka.

  Výsledok označujúci tehotenstvoObrázok C
  Aj ak je výsledok slabo viditeľný, výsledok stále preukazuje, že ste tehotná.

   
  • • Výsledok testu preukáže, že ste tehotná, ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku objaví modrá čiara a v okienku s výsledkom sa objaví symbol „+“. Vzhľad symbolu „+“ v okienku s výsledkom môže mať viac podôb, avšak čiary, ktoré tento symbol tvoria, a čiara v kontrolnom okienku by mali mať podobnú hrúbku (pozrite si obrázky A – C).
  • • Výsledok testu preukáže, že nie ste tehotná, ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku objaví modrá čiara a v okienku s výsledkom sa objaví symbol „–“ (mínus). Ak test označuje, že nie ste tehotná, a vy napriek tomu máte podozrenie, že ste, prejdite na otázku 8.

  Výsledok testu je, že nie som tehotná. Čo mám robiť?

  Je možné, že nie ste tehotná alebo je množstvo tehotenského hormónu príliš malé na to, aby sa dal zistiť. Prípadne ste si zle vypočítali deň očakávanej menštruácie.

  • • Ak ste test urobili príliš skoro, zopakujte ho v deň očakávanej menštruácie.
  • • Ak vám menštruácia mešká, po 3 dňoch test zopakujte. Ak test preukáže, že nie ste tehotná, a menštruácia naďalej mešká, navštívte svojho lekára.
   

  Výsledok testu je, že som tehotná. Čo mám robiť?

  Ak tento test potvrdí, že ste tehotná, mali by ste navštíviť lekára, ktorý vám poradí, aké ďalšie kroky je potrebné vykonať.

  Kedy môžem interpretovať výsledok?

  Výsledok označujúci tehotenstvo sa môže zobraziť už za 1 minútu, pri testovaní po dni omeškania menštruácie (t. j. deň po dni očakávanej menštruácie). Pred interpretáciou výsledku sa presvedčte, či sa v kontrolnom okienku zobrazuje modrá čiara. Výsledok, že nie ste tehotná, sa zobrazí do 3 minút a 3 minúty musíte čakať aj v prípade, že ste test vykonali pred omeškaním menštruácie. Ak sa v priebehu 10 minút v kontrolnom okienku nezobrazí modrá čiara, test neprebehol úspešne (prejdite na otázku 6).

  Na čo je tabletka vnútri testu?

  Všetky naše testy obsahujú malú odvlhčovaciu guľôčku/malý odvlhčovací kotúčik, ktorých cieľom je absorbovať vlhkosť. Guľôčka/kotúčik nie sú určené na konzumáciu.
  V prípade náhodného požitia vyhľadajte pomoc lekára a ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na našu linku starostlivosti na číslo [email protected]


  Dr Joanna Pike

  Anglická verzia prehodnotená Dr Joanna Pike on feb 02, 2018

  Súvisiaci produkt

  Príznaky tehotenstva

  Rôzne príznaky môžu napovedať, že ste tehotná. U každej ženy a v prípade každého tehotenstva sa príznaky môžu líšiť. Ak ste tehotná, je možné, že si všimnete niektoré z nasledovných príznakov.

  Získajte viac informácií

  1. Výsledok označujúci tehotenstvo sa môže zobraziť za 1 minútu pri testovaní po dni omeškania menštruácie. Výsledok označujúci, že nie ste tehotná, sa zobrazí do 3 minút.