Tehotenský test
Rýchla detekcia

Tehotenský test Rýchla detekcia
Výsledok už za 1 minútu1

Tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia je navrhnutý tak, aby vám poskytoval čo najjednoduchšie testovanie tehotenstva s presnosťou, ktorú od značky Clearblue očakávate – a výsledky už za 1 minútu1. Jeho revolučný dizajn, ktorý vznikol po rozsiahlom výskume realizovanom medzi ženami, získal v roku 2012 ocenenie Red Dot za dizajn.

Vyššia než 99 % presnosť

Vyššia než 99 % presnosť

Odo dňa očakávanej menštruácie.

Ergonomický tvar

Ergonomický tvar

Dlhšia zahnutá rukoväť zabezpečuje jednoduchšie a hygienickejšie použitie.

O 50 % širšia špička

O 50 % širšia špička

Širšia špička meniaca farbu uľahčuje odber vzorky a mení farbu z bielej na ružovú, aby ste vedela, že odber vzorky prebehol správne.

Jasné výsledky plus (+) alebo mínus (−)

Jasné výsledky plus (+) alebo mínus (−)

Do 1 minúty sa zobrazí ľahko čitateľný výsledok tehotenského testu plus (+) alebo mínus (−).1

 

Čo si myslia ostatní ľudia?

Spôsob použitia tehotenského testu Clearblue Rýchla detekcia

1. Predtým, ako začnete

Pred vykonaním tehotenského testu si vždy starostlivo preštudujte príbalový leták.

Keď ste pripravená na testovanie, vyberte tyčinku tehotenského testu z fóliového obalu a zložte modrý kryt. Test ihneď použite.

 

 
 

2. Vykonanie testu

Vykonanie testuJednoducho držte absorpčnú špičku meniacu farbu nasmerovanú nadol v prúde moču alebo vo vzorke moču v čistej, suchej nádobe, len po dobu 5 sekúnd.

Farba špičky sa okamžite zmení na ružovú, čo znamená, že špička absorbuje moč. Špičku meniacu farbu ponechajte v moči celých 5 sekúnd.

3. Čakajte 1 – 3 minúty

Čakajte 1 – 3 minútyKeď sa začnú objavovať modré čiary, znamená to, že tehotenský test začína pracovať.

 

4. Pozrite si výsledky

Výsledok si môžete pozrieť v okienku s výsledkom. 

Pri odčítavaní výsledku sa v kontrolnom okienku musí zobrazovať modrá čiara. Táto čiara znamená, že test prebehol úspešne.

 
Pozrite si výsledky
 

Výsledok označujúci tehotenstvo sa môže zobraziť za 1 minútu, pri testovaní po dni omeškania menštruácie (t. j. deň po dni očakávanej menštruácie). Výsledok, že nie ste tehotná, sa zobrazí do 3 minút a 3 minúty musíte čakať aj v prípade, že ste test vykonali pred omeškaním menštruácie (prejdite na otázku 10).

Ak sa do 10 minút v kontrolnom okienku nezobrazí modrá čiara, znamená to, že test neprebehol úspešne.

Nezáleží, na tom, či jedna z čiar tvoriacich symbol „+“ je svetlejšia alebo tmavšia ako tá druhá. Výsledok je, že ste tehotná.

Výsledok odčítajte do 10 minút po vykonaní testu. Po tomto čase ignorujte všetky zmeny vo výsledku.

 

Dr Joanna Pike

Anglická verzia prehodnotená Dr Joanna Pike on júl 03, 2020

Často kladené otázky

Aký presný je tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia?

Tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia dosahuje v laboratórnych testoch presnosť vyššiu než 99 % pri testovaní odo dňa očakávanej menštruácie.

Ako funguje tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia?

V tehotenstve vaše telo produkuje tehotenský hormón hCG (ľudský choriogonadotropín). Jeho množstvo sa v tele zvyšuje už v ranom štádiu tehotenstva. Tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia môže odhaliť už drobné množstvo tohto hormónu v moči. (Citlivosť testu je 25 mIU/ml).

Môžu niektoré lieky alebo zdravotný stav ovplyvniť výsledok?

 • Pred vykonaním testu si vždy prečítajte pokyny výrobcu k akýmkoľvek liekom, ktoré užívate.
 • Lieky vplývajúce na plodnosť s obsahom hormónu hCG môžu skresliť výsledky testu (tieto lieky sa väčšinou podávajú injekčne a testovanie v krátkom čase po ich podaní môže mať za následok nesprávne určenie tehotenstva).
 • Iné prostriedky na zvýšenie plodnosti, lieky proti bolesti a produkty hormonálnej antikoncepcie (napr. antikoncepčná tabletka) by nemali ovplyvniť výsledok.
 • Ak ste nedávno prestali užívať hormonálnu antikoncepciu alebo užívate prostriedky na zvýšenie plodnosti, môže byť vaša menštruácia nepravidelná, čo vás navádza k príliš skorému testovaniu.
 • Ak ste boli nedávno tehotná (aj v prípade nedonosenia), test môže nesprávne určiť, že ste tehotná.
 • Mimomaternicové tehotenstvo, cysty na vaječníkoch, menopauza a niektoré veľmi zriedkavé zdravotné stavy môžu skresliť výsledky testu.
   

Ak test preukáže neočakávaný výsledok, konzultujte ho so svojím lekárom.

Skorší test označil, že som tehotná, ale neskorší test označil, že nie som tehotná, alebo som medzitým dostala menštruáciu. Čo to znamená?

Keďže presnosť tehotenského testu Clearblue Rýchla detekcia je vyššia než 99 % v zisťovaní tehotenského hormónu odo dňa očakávanej menštruácie, môžete dostať výsledok, že ste tehotná, a neskôr zistiť, že nie ste tehotná (napr. zopakujete test alebo dostanete menštruáciu). Môže to spôsobiť prirodzený potrat v ranom štádiu tehotenstva, ktorý, žiaľ, nie je nezvyčajný a jeho pravdepodobnosť v ranom štádiu tehotenstva je približne u 1 zo 4 žien. Ak test zobrazí neočakávaný výsledok, poraďte sa so svojím lekárom.

Použila som tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia, ale špička meniaca farbu nie je úplne ružová. Čo mám robiť?

Ak sa na ružovo nesfarbila celá špička meniaca farbu, je možné, že ste neaplikovali dostatočné množstvo moču. Ak sa v kontrolnom okienku napriek tomu do 10 minút od vykonania testu objaví modrá čiara, znamená to, že test prebehol úspešne.

Použila som tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia, ale v kontrolnom okienku sa neobjavila modrá čiara. Čo mám robiť?

Ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, znamená to, že test neprebehol úspešne. Môže to mať nasledovné príčiny:

 • Po aplikácii moču nebola špička meniaca farbu nasmerovaná nadol alebo tyčinka tehotenského testu nebola položená do vodorovnej polohy.
 • Aplikovalo sa príliš veľké alebo príliš malé množstvo moču. Je potrebné podržať špičku v moči 5 sekúnd. 

Test zopakujte použitím novej tyčinky tehotenského testu a dbajte pritom na dodržanie pokynov. Vzorku moču môžete odobrať do čistej, suchej nádoby a len do nej vložte špičku meniacu farbu na 5 sekúnd.

 

Čo ak neviem správne určiť výsledok testu?

 • Test označuje, že ste tehotná, ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku objaví modrá čiara a v okienku s výsledkom sa objaví symbol „+“. Vzhľad symbolu „+“ v okienku s výsledkom môže mať viac podôb, avšak čiary, ktoré tento symbol tvoria, a čiara v kontrolnom okienku musia mať podobnú hrúbku (pozrite si obrázky A – C).

Výsledok tehotenského testuObrázok A
Toto môže nastať, keď ste tehotná a test vykonávate viac ako pár dní po dni omeškanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG vyššia.

Výsledok tehotenského testuObrázok B
K takejto situácii môže prísť, keď ste tehotná a test vykonávate v deň alebo okolo dňa očakávanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG pomerne nízka.

Výsledok označujúci tehotenstvoObrázok C
Aj ak je výsledok slabo viditeľný, výsledok stále preukazuje, že ste tehotná.

 
 • Test označuje, že nie ste tehotná, ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku objaví modrá čiara a v okienku s výsledkom sa objaví symbol „–“ (mínus).
 • Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku, počkajte minimálne 3 dni a test vykonajte znova. Dbajte pritom na dodržanie pokynov.

Výsledok testu je, že nie som tehotná. Čo mám robiť?

Možno nie ste tehotná alebo hladina tehotenského hormónu ešte nemusí byť dostatočne vysoká na to, aby sa zistila. Test zopakujte o 3 dni. Ak vám tento test poskytne výsledok „Nie ste tehotná“ a vaša menštruácia mešká, navštívte svojho lekára.

Výsledok testu je, že som tehotná. Čo mám robiť?

Ak tento test potvrdí, že ste tehotná, mali by ste navštíviť lekára, ktorý vám poradí, aké ďalšie kroky je potrebné vykonať.

Kedy môžem interpretovať výsledok?

Výsledok označujúci tehotenstvo sa môže zobraziť už za 1 minútu, pri testovaní po dni omeškania menštruácie (t. j. deň po dni očakávanej menštruácie). Pred interpretáciou výsledku sa presvedčte, či sa v kontrolnom okienku zobrazuje modrá čiara. Výsledok, že nie ste tehotná, sa zobrazí do 3 minút a 3 minúty musíte čakať aj v prípade, že ste test vykonali pred omeškaním menštruácie. Ak sa v priebehu 10 minút v kontrolnom okienku nezobrazí modrá čiara, test neprebehol úspešne (prejdite na otázku 6).

Na čo je tabletka vnútri testu?

Všetky naše testy obsahujú malú odvlhčovaciu guľôčku/malý odvlhčovací kotúčik, ktorých cieľom je absorbovať vlhkosť. Guľôčka/kotúčik nie sú určené na konzumáciu.
V prípade náhodného požitia vyhľadajte pomoc lekára a ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na našu linku starostlivosti na číslo [email protected].

clear_answers-2

Jasné odpovede, keď ich najviac potrebujete

Myslíte si, že by ste mohli byť tehotná? Ponúkame odpovede, ktoré sú presné, rýchle a jednoznačné.

 1. Výsledok označujúci tehotenstvo sa môže zobraziť za 1 minútu pri testovaní po dni omeškania menštruácie. Výsledok označujúci, že nie ste tehotná, sa zobrazí do 3 minút.