Tehotenský test
Jednoduchý

Tehotenský test Jednoduchý
Ľahko čitateľný výsledky za 2 minúty

 

Na uľahčenie správneho odberu vzorky sa absorpčná tyčinka tehotenského testu Clearblue Jednoduchý sfarbí na ružovo. Do 2 minút sa zobrazí jasne viditeľné plus (+) alebo mínus (–).

Vyššia než 99 % presnosť

Vyššia než 99 % presnosť

Pri použití odo dňa očakávanej menštruácie.

Testovanie už o 4 dni skôr

Možnosť testovať už o 5 dní skôr

Testy sú také citlivé, že sa môžu použiť už 5 dní pred omeškaním menštruácie.*

Jednoduché použitie

Jednoduché použitie

Keď sa biela absorpčná tyčinka sfarbí na ružovo, znamená to, že moč sa absorboval a po 2 minútach uvidíte jasný výsledok plus (+) alebo mínus (−).

 

Ak si test urobíte pred dňom očakávanej menštruácie a dostanete výsledok, že nie ste tehotná, je možné, že množstvo tehotenského hormónu zatiaľ nie je dostatočné na jeho odhalenie. Test zopakujte v deň očakávanej menštruácie.

 

Spôsob použitia tehotenského testu Clearblue Jednoduchý

Predtým, ako začnete

Pred vykonaním tehotenského testu si vždy starostlivo preštudujte príbalový leták.

Ak vykonávate test odo dňa očakávanej menštruácie, tehotenský test môžete urobiť kedykoľvek v priebehu dňa. Pri skorom testovaní použite prvý ranný moč.

Keď ste pripravená na testovanie, vyberte tyčinku tehotenského testu z fóliového obalu a zložte modrý kryt.

Tyčinku tehotenského testu použite okamžite.

 

Vykonanie testu

Vykonanie testuDržte absorpčnú špičku meniacu farbu nasmerovanú nadol buď v prúde moču, prípadne, ak ste zvolili odber vzorky moču, tak ju držte namočenú v odobratej vzorke moču len po dobu 5 sekúnd.

Farba špičky sa okamžite zmení na ružovú, čo znamená, že špička absorbovala moč.  Špičku meniacu f arbu ponechajte v moči celých 5 sekúnd.

Môžete znova nasadiť kryt a tyčinku tehotenského testu položiť do vodorovnej polohy.

Vykonanie testuDÔLEŽITÉ

Kým čakáte na výsledok, špičku meniacu farbu držte nasmerovanú nadol alebo tyčinku tehotenského testu nechajte vo vodorovnej polohe.

 

Čakajte

Tehotenský test začína pracovať vtedy, keď uvidíte, ako sa v okienku s výsledkom a v kontrolnom okienku začnú objavovať modré čiary. Pred interpretáciou výsledku sa presvedčte, že ste počkali, kým sa zobrazí modrá kontrolná čiara.

ČakajtePri odčítavaní výsledku sa v kontrolnom okienku musí zobrazovať modrá čiara.  To znamená, že test prebehol úspešne.

 

Pozrite si výsledky

Výsledok sa zobrazí v priebehu 2 minút v okienku s výsledkom.

 

Výsledok označený symbolom „+“ (plus) znamená, že ste tehotná.

Výsledok označený symbolom „–“ (mínus) znamená, že nie ste tehotná.

Pozrite si výsledky

Nezáleží na tom, či jedna z čiar tvoriacich symbol „+“ je svetlejšia alebo tmavšia ako tá druhá. Výsledok stále znamená, že ste tehotná.

Výsledok interpretujte do 10 minút a ignorujte všetky zmeny vo výsledku, ktoré sa môžu po tomto čase vyskytnúť.

Ak zobrazenie modrej čiary trvá dlhšie ako 10 minút, znamená to, že test nefunguje a budete musieť urobiť ďalší test.

 

Dr Joanna Pike

Anglická verzia prehodnotená Dr Joanna Pike on aug 16, 2018

Často kladené otázky

Aký presný je tehotenský test Clearblue Jednoduchý?

Tehotenský test Clearblue Jednoduchý dosahuje v laboratórnych testoch presnosť vyššiu ako 99 % pri testovaní odo dňa očakávanej menštruácie.

Kedy môžem použiť tehotenský test Clearblue Jednoduchý?

Tehotenský hormón rapídne stúpa už v počiatočných štádiách tehotenstva a tehotenský test Clearblue JEDNODUCHÝ sa môže použiť na testovanie už 5 dní pred omeškanou menštruáciou (teda 4 dni pred očakávanou menštruáciou). Laboratórne testovanie vzoriek tehotenského testu Clearblue z počiatočných štádií tehotenstva preukázalo tieto výsledky:

Počet dní pred očakávanou menštruáciou

 

–1

–2

–3

–4

Percento vzoriek tehotných žien, ktorým vyšiel výsledok „Ste tehotná“

87 %

84 %

74 %

53 %

Na určenie dňa očakávanej menštruácie vypočítajte dĺžku vášho bežného cyklu tak, že spočítate počet dní od prvého dňa menštruácie až po deň pred začatím ďalšej menštruácie.

 • Ak máte nepravidelný cyklus, mala by ste brať do úvahy najdlhší cyklus za posledné mesiace.
 • Ak si deň očakávanej menštruácie nedokážete vypočítať, odporúčame vám vykonať test najskôr 19 dní po poslednom nechránenom pohlavnom styku.
 • Ak vykonávate test odo dňa očakávanej menštruácie, tehotenský test môžete urobiť kedykoľvek v priebehu dňa. Pri skorom testovaní použite prvý ranný moč. Pred testovaním nepite príliš veľa tekutín.
 • Ak test označuje, že nie ste tehotná, a vy napriek tomu máte podozrenie, že ste, prejdite na otázku 11.

Ako funguje tehotenský test Clearblue Jednoduchý?

V tehotenstve vaše telo produkuje tehotenský hormón hCG (ľudský choriogonadotropín). Jeho množstvo sa v tele zvyšuje už v ranom štádiu tehotenstva. Test Clearblue dokáže odhaliť už drobné množstvo tohto hormónu v moči. (Citlivosť tohto tehotenského testu je 25 mIU/ml).

Môžu niektoré lieky alebo zdravotný stav ovplyvniť výsledok?

 • Pred vykonaním testu si vždy prečítajte pokyny výrobcu k liekom, ktoré užívate.
 • Lieky vplývajúce na plodnosť s obsahom hormónu hCG môžu skresliť výsledky testu (tieto lieky sa podávajú injekčne a testovanie v krátkom čase po ich podaní môže dôjsť k nesprávnemu určeniu tehotenstva).
 • Iné prostriedky na zvýšenie plodnosti, ako napr. klomiféncitrát, lieky proti bolesti a hormonálna antikoncepcia (napr. antikoncepčné tabletky), by na výsledok testu nemali mať žiadny vplyv.
 • Ak ste nedávno prestali užívať hormonálnu antikoncepciu alebo ak používate klomiféncitrát či iné prostriedky na zvýšenie plodnosti, váš cyklus môže byť nepravidelný a test by ste mohli uskutočniť príliš skoro.
 • Ak ste boli nedávno tehotná (aj v prípade nedonosenia), môže dôjsť k nesprávnemu určeniu tehotenstva.
 • Mimomaternicové tehotenstvo, cysty na vaječníkoch, menopauza a iné veľmi zriedkavé zdravotné stavy môžu skresliť výsledky testu.

Skorší test označil, že som tehotná, ale neskorší test označil, že nie som tehotná, alebo som medzitým dostala menštruáciu. Čo to znamená?

Keďže presnosť testu je vyššia než 99 % v zisťovaní tehotenského hormónu odo dňa očakávanej menštruácie, môžete dostať výsledok označujúci tehotenstvo, a neskôr zistiť, že nie ste tehotná (napr. zopakujete test alebo dostanete menštruáciu). Môže to spôsobiť prirodzený potrat v ranom štádiu tehotenstva, ktorý, žiaľ, nie je nezvyčajný a jeho pravdepodobnosť v ranom štádiu tehotenstva je približne u 1 zo 4 žien. Ak test zobrazí neočakávaný výsledok, poraďte sa so svojím lekárom.

Použila som tehotenský test, ale špička meniaca farbu sa nesfarbila celá na ružovo. Čo mám robiť?

Ak sa nesfarbila celá špička meniaca farbu, je možné, že ste neaplikovali dostatočné množstvo moču. Ak sa v kontrolnom okienku napriek tomu do 10 minút od vykonania testu objaví modrá čiara, znamená to, že test prebehol úspešne. Ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, prejdite na otázku 7.

Použila som tehotenský test Clearblue Jednoduchý, ale v kontrolnom okienku sa neobjavila modrá čiara. Čo mám robiť?

Ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, znamená to, že test neprebehol úspešne. Môže to mať nasledovné príčiny:

 • Po aplikácii moču nebola špička meniaca farbu nasmerovaná nadol alebo tyčinka tehotenského testu nebola položená do vodorovnej polohy.
 • Aplikovalo sa príliš veľké alebo príliš malé množstvo moču. Je potrebné podržať špičku v moči 5 sekúnd. Tehotenský test zopakujte použitím nového testu a dbajte pritom na dodržanie pokynov. Vzorku moču môžete odobrať do čistej, suchej nádoby a vložiť do nej iba špičku meniacu farbu len na 5 sekúnd.

Čo ak neviem správne určiť výsledok testu?

Test označuje, že ste tehotná, ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku objaví modrá čiara a v okienku s výsledkom sa objaví symbol „+“. Vzhľad symbolu „+“ v okienku s výsledkom môže mať viac podôb, avšak čiary, ktoré tento symbol tvoria, a čiara v kontrolnom okienku by mali mať podobnú hrúbku (pozrite si obrázky A – C).

Výsledok označujúci tehotenstvoToto môže nastať, keď ste tehotná a test vykonávate viac ako pár dní po dni očakávanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG vyššia.

 

Výsledok tehotenského testuK takejto situácii môže prísť, keď ste tehotná a test vykonávate v deň alebo okolo dňa očakávanej menštruácie, keď je koncentrácia hormónu hCG pomerne nízka.

 

Výsledok tehotenského testuVýsledok stále znamená, že ste tehotná. Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku, počkajte minimálne 3 dni a test vykonajte znova. Dbajte pritom na dodržanie pokynov.

 

Výsledok testu preukáže, že nie ste tehotná, ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku objaví modrá čiara a v okienku s výsledkom sa objaví symbol „–“. Ak test označuje, že nie ste tehotná, a vy napriek tomu máte podozrenie, že ste, prejdite na otázku 11.

Ako dlho je výsledok v okienku s výsledkom platný?

Výsledok sa môže interpretovať kedykoľvek do 10 minút. Po uplynutí 10 minút ignorujte prípadnú zmenu výsledku testu.

Výsledok tehotenského testu Clearblue Jednoduchý je, že som tehotná. Čo mám robiť?

Ak tento test potvrdí, že ste tehotná, mali by ste navštíviť lekára, ktorý vám poradí, aké ďalšie kroky je potrebné vykonať.

Výsledok tehotenského testu Clearblue Jednoduchý je, že nie som tehotná. Čo mám robiť?

Je možné, že nie ste tehotná alebo je množstvo tehotenského hormónu príliš malé na to, aby sa dal zistiť. Prípadne ste si zle vypočítali deň očakávanej menštruácie.

 • Ak ste test urobili príliš skoro, zopakujte ho v deň očakávanej menštruácie.
 • Ak vám menštruácia mešká, po 3 dňoch test zopakujte. Ak test preukáže, že nie ste tehotná, a menštruácia naďalej mešká, navštívte svojho lekára.

Na čo je tabletka vnútri testu?

Všetky naše testy obsahujú malú odvlhčovaciu guľôčku/malý odvlhčovací kotúčik, ktorých cieľom je absorbovať vlhkosť. Guľôčka/kotúčik nie sú určené na konzumáciu.
V prípade náhodného požitia vyhľadajte pomoc lekára a ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na našu linku starostlivosti na číslo [email protected].
clearblue_Pregnancy_Test_with_Weeks_Indicator

Vysoká presnosť – zobrazuje aj týždeň tehotenstva

Tehotenský test s indikátorom týždňa je prvý, a zatiaľ jediný test, ktorý je v určovaní týždňa tehotenstva taký presný ako ultrazvuk a ponúka slovne vyjadrené jasné digitálne výsledky, ktoré si určite nepomýlite.

your-result-as-fast-as-1-minute

Výsledok už za 1 minútu

Vyskúšajte náš tehotenský test Rýchla detekcia a získajte výsledok už za 1 minútu odo dňa omeškania menštruácie.

 • *Test sa môže použiť 5 dní pred omeškaním menštruácie (teda 4 dni pred očakávanou menštruáciou). V laboratórnom testovaní bolo 87 % výsledkov označujúcich tehotenstvo zistených 1 deň pred očakávanou menštruáciou, 84 % bolo zistených 2 dni pred, 74 % bolo zistených 3 dni pred a 53 % bolo zistených 4 dni pred očakávanou menštruáciou.