Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy upravené 19. apríla 2018

Toto sú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti SPD.  Spoločnosť SPD pozostáva zo spoločností SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH a SPD Development Company Limited.  Spoločnosť SPD sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje. Na účely zákona o ochrane údajov spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH riadi spracovanie vašich osobných údajov na tejto stránke. Na prevádzkovanie tejto stránky spoločnosť SPD využíva dôveryhodných partnerov.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa uvádza, aké typy informácií spoločnosť SPD a naši dôveryhodní partneri zhromažďujú na tejto stránke a používajú na realizáciu služieb, a ako spoločnosť SPD používa a chráni tieto informácie. V týchto zásadách nájdete pokyny, ktoré treba vykonať, ak nechcete, aby sa pri návšteve stránky alebo požiadaní o službu zhromažďovali vaše osobné údaje (bližšie vymedzené v časti Zhromažďovanie osobných údajov). Tiež v nich nájdete pokyny, ako môžete požiadať o prístup, úpravu, vymazanie alebo námietku proti budúcemu používaniu vašich osobných údajov.

Tieto zásady sa vzťahujú len na stránku a služby poskytované spoločnosťou SPD. Nevzťahujú sa na bannery, stávky a iné reklamné alebo propagačné účely, ktoré by spoločnosť SPD sponzorovala, alebo ktorých by sa zúčastnila na stránkach vlastnených tretími stranami. Spoločnosť SPD si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť SPD na tomto mieste uverejní každé nové zásady alebo neskoršie znenie zásad. Ak chcete byť informovaný, navštevujte túto stránku pravidelne. 

Používaním tejto stránky alebo dostupných služieb, ktoré spoločnosť SPD poskytuje (napríklad zavolanie na linku Careline spoločnosti SPD), akceptujete podmienky aktuálnych zásad ochrany osobných údajov, ktoré sú uverejnené na tejto stránke.  Okrem toho sa na túto stránku a služby vzťahujú podmienky použitia.

Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek podmienkou v týchto zásadách, na stránku alebo pri žiadaní o službu nezadávajte žiadne osobné údaje (bližšie vymedzené v časti „Zhromažďovanie osobných údajov spoločnosti SPD“).

Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou SPD

V týchto zásadách „osobné údaje“ znamenajú údaje, ktoré vás môžu identifikovať, ako sú vaše:

 • meno,
 • poštová adresa,
 • telefónne číslo a nahrávky vašich hovorov na linku Careline spoločnosti SPD,
 • platobné údaje,
 • používateľské meno,
 • dátum narodenia,
 • e-mailová adresa,
 • informácie o zdravotnom stave, ako sú informácie o zdravotnom stave súvisiace s použitím produktu,
 • preferovaný spôsob budúcej komunikácie,
 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by sa dali primerane použiť na vašu osobnú identifikáciu a ktoré zhromažďujeme, keď nám zavoláte, navštívite naše stránky alebo použijete naše mobilné aplikácie alebo služby.

Keď používate stránku alebo služby, spoločnosť SPD môže zhromažďovať niektoré alebo všetky vyššie uvedené typy osobných údajov. Spoločnosť SPD bude zhromažďovať len tie osobné údaje, ktoré poskytnete dobrovoľne.

Ak spoločnosti SPD poskytnete svoje osobné údaje, dávate spoločnosti SPD oprávnenie používať tieto údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Tak ako to vyžaduje alebo povoľuje váš miestny zákon, zahŕňa to vaše právo:

 • obmedziť to, ako spoločnosť SPD používa vaše osobné údaje, ako sa uvádza v týchto zásadách,
 • požiadať o prístup alebo kópie osobných údajov, ktoré spoločnosť SPD zhromažďuje na tejto stránke,
 • požiadať, aby spoločnosť SPD aktualizovala alebo opravila akékoľvek chyby,
 • zamietnuť alebo obmedziť použitie vašich osobných údajov spoločnosťou SPD,
 • požiadať spoločnosť SPD, aby zablokovala alebo vymazala vaše osobné údaje z našej databázy a
 • podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov príslušnému orgánu pre dohľad nad ochranou údajov.

Ak si chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte spoločnosť SPD cez podrobnejšie informácie nižšie v časti „Koho kontaktovať“. Niektoré z našich služieb vám môžu byť poskytnuté iba vtedy, ak nám poskytnete príslušné osobné údaje. Pre lepšiu ochranu osobných údajov uložených spoločnosťou SPD, predtým, ako vám spoločnosť SPD povolí prístup k vašim údajom, pravdepodobne bude musieť skontrolovať vašu totožnosť. Ak to povoľujú príslušné zákony, predtým, ako vám spoločnosť SPD poskytne kópiu všetkých vašich osobných údajov uložených spoločnosťou SPD, môže od vás požadovať poplatok.

Spoločnosť SPD nemá v úmysle zhromažďovať alebo uchovávať osobné údaje o deťoch mladších ako 13 rokov alebo ako je vymedzené miestnymi právnymi požiadavkami.  Naše produkty a služby nie sú určené pre deti mladšie ako 13 rokov.   Ak ste mladší ako 13 rokov, neposielajte žiadne osobné údaje cez našu stránku bez výslovného súhlasu a účasti rodiča alebo opatrovníka.

Ako spoločnosť SPD používa vaše údaje 

Ak nám poskytnete svoje osobné údaje, či už na stránku alebo pri žiadaní o služby, spoločnosť SPD ich použije presne na daný účel, pre ktorý boli zhromaždené, vrátane nasledovného: 

 • Spoločnosť SPD môže požiadať našich dôveryhodných partnerov, aby spracovali alebo analyzovali zhromaždené údaje vrátane vašich osobných údajov s cieľom porozumieť a uspokojiť potreby zákazníkov.
 • Ak dáte súhlas na zasielanie informačných letákov cez e-mail alebo požiadate spoločnosť SPD o ďalšie informácie, spoločnosť SPD vám môže posielať informácie a ponúkať produkty a služby spoločnosti SPD, o ktorých sa spoločnosť SPD domnieva, že by vás mohli zaujímať. Taktiež vás môže pozývať zúčastniť sa výskumu, propagačných alebo iných aktivít súvisiacich s našimi produktmi (vrátane odporúčania našich produktov). Kedykoľvek tiež môžete kontaktovanie spoločnosťou SPD odmietnuť. (Podrobnejšie informácie o spôsobe zrušenia súhlasu na zasielanie informácií si prečítajte nižšie v časti „Koho kontaktovať“).
 • Ak požiadate spoločnosť SPDo produkt alebo službu, spoločnosť SPD môže používať vaše osobné údaje a zdieľať ich s našimi dôveryhodnými partnermi, s cieľom vybaviť vašu požiadavku (vrátane umožnenia doručenia produktu alebo služby). Okrem vybavenia vašej žiadosti, spoločnosť SPD neoprávňuje týchto dôveryhodných partnerov, aby používali vaše osobné údaje iným spôsobom.

Upozorňujeme, že ak si to bude zákon vyžadovať, spoločnosť SPD zverejní vaše osobné údaje. Zákony v niektorých krajinách umožňujú zdieľanie vašich osobných údajov s orgánom činným v trestnom konaní a bezpečnostným orgánom.

Ďalšie údaje, ktoré spoločnosť SPD môže zhromažďovať

Stránka môže od vás zhromažďovať aj iné údaje, napríklad, spoločnosť SPD môže sledovať údaje ako sú dátum a čas, kedy pristupujete na našu stránku, typ používaného webového prehliadača a stránku, z ktorej sa pripojíte na našu stránku pomocou súborov cookie.

Súbor cookie je malý súbor umiestnený vo vašom zariadení pri návšteve stránky, ktorému môžu rozumieť stránky, ktoré tento súbor cookie vydali. Spoločnosť SPD môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií počas vašej návštevy stránky. Patria sem informácie o tom, ktoré časti stránky navštevujete a ktoré služby na stránke využívate. Spoločnosť SPD zhromažďuje tieto informácie s cieľom prispôsobiť stránku a naše produkty tak, aby vyhovovali vašim potrebám a záujmom. Súbory cookie taktiež pomáhajú zrýchliť navigáciu na stránke pri budúcich návštevách. Napríklad, stránka môže zaregistrovať, že ste už uviedli svoje osobné údaje a zabezpečí, aby sa tieto údaje od vás už druhýkrát nevyžadovali. Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov cookie. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal súbory cookie alebo si môžete zvoliť možnosť byť informovaný o prítomnosti súborov cookie. Odmietnutie súborov cookie na stránke môže spôsobiť, že počas návštevy našej stránky nebudete môcť navštíviť určité časti stránok alebo dostať personalizované informácie.

Okrem toho sa spoločnosť SPD neustále snaží zlepšovať svoj spôsob propagácie stránky. Aby sme pomohli v tejto snahe spoločnosti SPD, môžeme merať efektivitu prítomnosti na internete pomocou informácií o čase vášho vstupu na stránku a predmetoch vášho záujmu. Odmerané štatistiky stránky sa môžu použiť na prispôsobenie vašej skúsenosti na stránke a tiež na anonymné štatistické ohodnotenie používania stránky. Zhromažďovať sa môžu aj informácie o vašom počítači, ako je IP adresa (číslo pripísané počítaču počas surfovania na internete), typ používaného internetového prehliadača a typ používaného operačného systému, ktoré sa potom pripoja k vašim osobným údajom. Cieľom zhromažďovania týchto informácií je zabezpečiť používateľom čo najlepšiu skúsenosť na internete a považuje sa tiež za efektívny zdroj informácií.

Niektoré stránky môžu zhromažďovať informácie používaním pixelových značiek (nazývaných aj „voľné GIF“). Tie sa môžu zdieľať s dôveryhodnými partnermi, ktorí priamo podporujú propagačné aktivity spoločnosti SPD a rozvoj stránky. Napríklad informácie o návštevnosti stránky sa môžu zdieľať s našou reklamnou agentúrou s cieľom lepšieho cielenia internetových bannerov na stránke. Informácie, ktoré sa zhromažďujú používaním pixelových značiek, nie sú údaje, ktoré vás môžu identifikovať, hoci sa môžu prepojiť s osobnými údajmi.

Môžeme zhromažďovať aj tie informácie, ktoré nám poskytnete, keď si stiahnete naše mobilné aplikácie do mobilného zariadenia. Taktiež automaticky zhromažďujeme informácie prostredníctvom našich aplikácií.

Uvádzame príklady typov informácií, ktoré môžeme automaticky zhromažďovať prostredníctvom našich aplikácií:

 • jedinečný identifikátor,
 • informácie o operačnom systéme vášho zariadenia,
 • informácie o spôsobe použitia aplikácie.

A nakoniec, spoločnosť SPD môže kombinovať vami poskytnuté informácie s ďalšími získanými informáciami či už priamo spoločnosťou SPD alebo od tretích strán. Je za tým zámer spoločnosti SPD poskytnúť vám cielené produkty a služby v súlade s vašimi potrebami.

Obsah vytvorený používateľom 

Niektoré stránky spoločnosti SPD, platformy a aplikácie sociálnych sietí umožňujú používateľom odosielať vlastný obsah na ďalšie funkcie, ako sú recenzie a pripomienky. Zapamätajte si, že akékoľvek informácie, ktoré odošlete alebo uverejníte ako obsah vytvorený používateľom na stránkach spoločnosti SPD alebo na platformách sociálnych sietí, sa môžu stať verejnými informáciami. Mali by ste byť opatrný pri rozhodovaní o zverejňovaní vašich osobných, finančných alebo iných informácií v takýchto podaniach alebo príspevkoch. Spoločnosť SPD nemôže zabrániť iným používateľom v používaní takýchto informácií spôsobom, ktorý by mohol porušiť tieto zásady, zákon alebo vaše osobné súkromie a bezpečnosť. Spoločnosť SPD nezodpovedá za výsledky takýchto príspevkov.

Spracovanie údajov

Právny základ pre spracovanie osobných údajov bude závisieť od povahy interakcie, ktorú ste mali so spoločnosťou SPD. Typ údajov, ktoré zhromažďujeme, účel a právny základ, v ktorom spracovávame vaše údaje, sú nasledovné:

Typ údajov Účel Základ

Linka Careline​

E-mail, meno, telefónne číslo, meno na sociálnych sieťach, niekedy iné údaje

Vybavenie vašej žiadosti, identifikácia predchádzajúcich kontaktov, ktoré podporujú vaše neprerušované používanie produktov, zasielanie materiálov súvisiacich s vašim dopytom, ako aj predchádzanie podvodom a naplnenie našej právnej zodpovednosti. Náš oprávnený záujem o spravovanie dopytov spotrebiteľov.

Marketing

E-mail, meno, telefónne číslo, meno na sociálnych sieťach, niekedy iné údaje

Na účely vykonania prieskumov, v ktorých chceme zistiť, čo si myslíte o našich produktoch, vám posielame informačné letáky alebo iné marketingové informácie o našich produktoch alebo vás žiadame o odporúčanie.

Váš súhlas

 

Toto zahŕňa osobné údaje:

 • ktoré sú poskytnuté spoločnosti SPD počas používania našej stránky a služieb,
 • ktoré uverejníte na našej webovej stránke, na platformách sociálnych sietí alebo prostredníctvom našich služieb,
 • o vašom používaní našich webových stránok a služieb,
 • obsiahnuté do alebo súvisiacie s akoukoľvek komunikáciou, ktorú nám pošlete,
 • obsiahnuté v akomkoľvek dopyte, ktorý nám pošlete, pokiaľ ide o produkty a služby.

Môžeme spracovať ktorýkoľvek z vašich osobných údajov, ktorý bol určený v iných ustanoveniach týchto zásad, ak je to potrebné na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, či už v súdnom konaní, alebo v správnom či mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vašich zákonných práv a zákonných práv iných.

Spracovávanie špeciálnych kategórií osobných údajov, napríklad informácie o zdravotnom stave, ktoré súvisia s používaním produktov, sa robí s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň kvality a bezpečnosti našich produktov.

Prepojenia na iné stránky

Ako ústretový krok pre našich užívateľov môže spoločnosť SPD poskytnúť zákazníkom prepojenia na ďalšie stránky. Spoločnosť SPD nezodpovedá za obsah alebo fungovanie týchto stránok. Spoločnosť SPD sa nezaručuje za zásady ochrany osobných údajov platné pre tieto stránky. Pred ich použitím vám odporúčame preštudovať si zásady ochrany osobných údajov priamo daných stránok.

Zástupcovia a poskytovatelia služieb

Spoločnosť SPD niekedy zamestnáva dôveryhodných partnerov, aby ju zastupovali v iných krajinách. Môže sa stať, že potrebujú prístup k vašim osobným údajom, ale len na účely poskytovania služieb opísaných v týchto zásadách.

Poskytnutie informácií mimo krajiny vášho bydliska

Spoločnosť SPD môže prevádzať vaše osobné údaje v rámci spoločnosti SPD a iných dôveryhodných partnerov. Vaše osobné údaje môžu byť prevedené, uložené a spracované v inej krajine ako v tej, v ktorej boli zhromaždené. Keď tak konáme, údaje prevádzame v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov. 

Zaviedli sme postupy a kontroly, ktoré pomáhajú zabezpečiť ochranu osobných údajov bez ohľadu na to, v akej krajine sú uložené alebo do ktorej sú prevedené.

 

Bezpečnosť informácií

Máme zavedené ochranné opatrenia na ochranu pred stratou, náhodným, nezákonným alebo neoprávneným prístupom alebo použitím údajov. Táto opatrenia majú v maximálnej možnej miere zabezpečiť bezpečnosť a integritu všetkých našich údajov vrátane vašich osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné informácie budeme uchovávať počas obdobia nevyhnutného na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách, pokiaľ sa nevyžaduje alebo nie je povolená iná doba uchovávania.

Koho kontaktovať

Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, chcete nahlásiť porušenie zásad ochrany osobných údajov alebo chcete požiadať o prístup, úpravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, kontaktujte spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Attention: General Counsel, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Švajčiarsko, alebo pošlite spoločnosti SPD e-mail: [email protected]

Ak máte otázky týkajúce sa produktov, kontaktujte linku Careline. Našu linku Careline spravuje spoločnosť SPD Development Company Limited v Spojenom kráľovstve. Kontaktné údaje linky Careline nájdete na stránke vašej krajiny v záložke „Kontaktujte nás“

Keď telefonujete na linku, majte produkt a všetky obaly vrátane fóliových vrecúšok pri sebe.

Všetky hovory sa zaznamenávajú a môžu byť uložené alebo monitorované na účely kvality a vzdelávania. Vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované podľa vyššie popísaných postupov.

Uvítame akékoľvek vaše návrhy, nápady alebo pripomienky týkajúce sa stránky. Svoje návrhy môžete posielať na adresu [email protected].

Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku.