Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy upravené 21. decembra 2020

Toto sú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti SPD.  Spoločnosť SPD pozostáva zo spoločností SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH a SPD Development Company Limited.  Spoločnosť SPD sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje. Na účely zákona o ochrane údajov spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH riadi spracovanie vašich osobných údajov na týchto stránkach. Na prevádzkovanie týchto stránok spoločnosť SPD využíva služby partnerov.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa uvádza, aké typy informácií spoločnosť SPD a naši partneri zhromažďujú na týchto stránkach a používajú na realizáciu služieb a ako spoločnosť SPD používa a chráni tieto informácie. V týchto zásadách nájdete pokyny, čo treba vykonať, ak nechcete, aby sa pri návšteve stránok alebo požiadaní o službu zhromažďovali vaše osobné údaje (bližšie vymedzené v časti Zhromažďovanie osobných údajov). Tiež v nich nájdete pokyny, ako môžete požiadať o prístup, úpravu, odstránenie alebo námietku proti budúcemu používaniu vašich osobných údajov.

Tieto zásady sa vzťahujú len na stránky a služby poskytované spoločnosťou SPD. Nevzťahujú sa na bannery, stávky a iné reklamné alebo propagačné účely, ktoré by spoločnosť SPD sponzorovala, alebo ktorých by sa zúčastnila na stránkach vo vlastníctve tretích strán. Spoločnosť SPD si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť SPD na tomto mieste uverejní každé nové zásady alebo neskoršie znenie zásad. Ak chcete mať aktuálne informácie, navštevujte túto stránku pravidelne. 

Používaním týchto stránok alebo dostupných služieb, ktoré spoločnosť SPD poskytuje (napríklad zavolanie na linku starostlivosti spoločnosti SPD), akceptujete podmienky aktuálnych zásad ochrany osobných údajov, ktoré sú uverejnené na tejto stránke.  Okrem toho sa na tieto stránky a služby vzťahujú podmienky použitia.

Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek podmienkou v týchto zásadách, na stránkach alebo pri žiadaní o službu nezadávajte žiadne osobné údaje (bližšie vymedzené v časti Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou SPD).

Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou SPD

V týchto zásadách „osobné údaje“ znamenajú údaje, ktoré vás môžu identifikovať, ako sú vaše:

 • meno,
 • poštová adresa,
 • telefónne číslo a nahrávky vašich hovorov na linku starostlivosti spoločnosti SPD,
 • platobné údaje,
 • používateľské meno,
 • dátum narodenia,
 • e-mailová adresa,
 • informácie o zdravotnom stave, napríklad informácie o zdravotnom stave súvisiace s použitím produktu,
 • preferovaný spôsob budúcej komunikácie,
 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by sa dali primerane použiť na vašu osobnú identifikáciu a ktoré zhromažďujeme, keď nám zavoláte, navštívite naše stránky alebo použijete naše mobilné aplikácie alebo služby.

Keď používate stránky alebo služby, spoločnosť SPD môže zhromažďovať niektoré alebo všetky vyššie uvedené typy osobných údajov. Spoločnosť SPD bude zhromažďovať len tie osobné údaje, ktoré poskytnete dobrovoľne.

Ak spoločnosti SPD poskytnete svoje osobné údaje, dávate spoločnosti SPD oprávnenie používať tieto údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Tak ako to vyžaduje alebo povoľuje váš miestny zákon, zahŕňa to vaše právo:

 • v súlade s týmito zásadami obmedziť to, ako spoločnosť SPD používa vaše osobné údaje,
 • požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré spoločnosť SPD zhromažďuje na týchto stránkach, alebo o ich kópiu,
 • požiadať, aby spoločnosť SPD aktualizovala alebo opravila akékoľvek chyby,
 • zamietnuť alebo obmedziť použitie vašich osobných údajov spoločnosťou SPD, 
 • požiadať spoločnosť SPD, aby zablokovala alebo odstránila vaše osobné údaje z našej databázy a
 • podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov príslušnému orgánu pre dohľad nad ochranou údajov.

Ak si chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte spoločnosť SPD cez podrobnejšie informácie nižšie v časti Koho kontaktovať.; Niektoré z našich služieb vám môžu byť poskytnuté iba vtedy, ak nám poskytnete príslušné osobné údaje. Pre lepšiu ochranu osobných údajov uložených spoločnosťou SPD, bude spoločnosť SPD predtým, ako vám povolí prístup k vašim údajom, pravdepodobne musieť skontrolovať vašu totožnosť. Ak to povoľujú príslušné zákony, predtým, ako vám spoločnosť SPD poskytne kópiu všetkých vašich osobných údajov uložených spoločnosťou SPD, môže od vás požadovať poplatok.

Spoločnosť SPD nemá v úmysle zhromažďovať alebo uchovávať osobné údaje o deťoch mladších ako 13 rokov alebo ako je vymedzené miestnymi právnymi požiadavkami.  Naše produkty a služby nie sú určené pre deti mladšie ako 13 rokov.   Ak ste mladší ako 13 rokov, neposielajte žiadne osobné údaje cez naše stránky bez výslovného súhlasu a účasti rodiča alebo opatrovníka.

Ako spoločnosť SPD používa vaše údaje 

Ak nám poskytnete svoje osobné údaje, či už na stránkach alebo pri žiadaní o služby, spoločnosť SPD ich použije presne na daný účel, pre ktorý boli zhromaždené, vrátane nasledovného: 

 • Spoločnosť SPD môže požiadať našich partnerov, aby spracovali alebo analyzovali zhromaždené údaje vrátane vašich osobných údajov s cieľom porozumieť a uspokojiť potreby zákazníkov.
 • Ak dáte súhlas na zasielanie informačných letákov cez e-mail alebo požiadate spoločnosť SPD o ďalšie informácie, spoločnosť SPD vám môže posielať informácie a ponúkať produkty a služby spoločnosti SPD, o ktorých sa spoločnosť SPD domnieva, že by vás mohli zaujímať. Taktiež vás môže pozývať zúčastniť sa výskumu, propagačných alebo iných aktivít súvisiacich s našimi produktmi (vrátane odporúčania našich produktov). Kedykoľvek tiež môžete kontaktovanie spoločnosťou SPD odmietnuť. (Podrobnejšie informácie o spôsobe zrušenia súhlasu na zasielanie informácií si prečítajte nižšie v časti Koho kontaktovať).
 • Ak požiadate spoločnosť SPD o produkt alebo službu, spoločnosť SPD môže použiť vaše osobné údaje a poskytnúť ich svojim partnerom s cieľom vybaviť vašu žiadosť (vrátane umožnenia doručenia produktu alebo služby). Okrem vybavenia vašej žiadosti spoločnosť SPD neoprávňuje týchto partnerov, aby používali vaše osobné údaje iným spôsobom.

Upozorňujeme, že ak si to bude zákon vyžadovať, spoločnosť SPD poskytne vaše osobné údaje. Zákony v niektorých krajinách umožňujú poskytnutie osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní a bezpečnostným orgánom.

Ďalšie údaje, ktoré spoločnosť SPD môže zhromažďovať

Stránky od vás môžu zhromažďovať aj iné údaje, napríklad spoločnosť SPD môže sledovať údaje, ako sú dátum a čas, kedy pristupujete na naše stránky, typ používaného webového prehliadača a stránky, z ktorých sa pripojíte na naše stránky pomocou súborov cookie.

Súbor cookie je malý súbor umiestnený vo vašom zariadení pri návšteve stránok, ktorému môžu rozumieť stránky, ktoré tento súbor cookie vydali. Spoločnosť SPD môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií počas vašej návštevy stránok. Patria sem informácie o tom, ktoré časti stránok navštevujete a ktoré služby na stránkach využívate. Spoločnosť SPD zhromažďuje tieto informácie s cieľom prispôsobiť stránky a naše produkty tak, aby vyhovovali vašim potrebám a záujmom. Súbory cookie taktiež pomáhajú zrýchliť navigáciu na stránkach pri budúcich návštevách. Stránky môžu napríklad zaregistrovať, že ste už uviedli svoje osobné údaje, a zabezpečí, aby sa tieto údaje od vás už druhýkrát nevyžadovali. Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov cookie. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal súbory cookie, alebo si môžete zvoliť možnosť byť informovaný o prítomnosti súborov cookie. Odmietnutie súborov cookie na stránkach môže spôsobiť, že počas návštevy našich stránok nebudete môcť navštíviť určité časti stránok alebo dostať personalizované informácie.

Okrem toho sa spoločnosť SPD neustále snaží zlepšovať svoj spôsob propagácie stránok. Aby sme pomohli v tejto snahe spoločnosti SPD, môžeme merať efektivitu prítomnosti na internete pomocou informácií o čase vášho vstupu na stránky a predmetoch vášho záujmu. Odmerané štatistiky stránok sa môžu použiť na prispôsobenie vašej skúsenosti na stránkach a tiež na anonymné štatistické ohodnotenie používania stránok. Zhromažďovať sa môžu aj informácie o vašom počítači, ako je IP adresa (číslo pripísané počítaču počas surfovania na internete), typ používaného internetového prehliadača a typ používaného operačného systému, ktoré sa potom pripoja k vašim osobným údajom. Cieľom zhromažďovania týchto informácií je zabezpečiť používateľom čo najlepšiu skúsenosť na internete a považujú sa tiež za efektívny zdroj informácií.

Niektoré stránky môžu zhromažďovať informácie používaním pixelových značiek (nazývaných aj „voľné GIF“). Tie sa môžu poskytovať partnerom, ktorí priamo podporujú propagačné aktivity spoločnosti SPD a vývoj stránok. Napríklad informácie o návštevnosti stránok sa môžu poskytovať našej reklamnej agentúre s cieľom lepšieho cielenia internetových bannerov na stránkach. Informácie, ktoré sa zhromažďujú používaním pixelových značiek, neumožňujú vašu identifikáciu, hoci sa môžu prepojiť s osobnými údajmi.

Môžeme zhromažďovať aj tie informácie, ktoré nám poskytnete, keď si do mobilného zariadenia stiahnete naše mobilné aplikácie. Taktiež automaticky zhromažďujeme informácie prostredníctvom našich aplikácií.

Uvádzame príklady typov informácií, ktoré môžeme automaticky zhromažďovať prostredníctvom našich aplikácií:

 • jedinečný identifikátor,
 • informácie o operačnom systéme vášho zariadenia,
 • informácie o spôsobe použitia aplikácie.

A nakoniec, spoločnosť SPD môže kombinovať vami poskytnuté informácie s ďalšími získanými informáciami či už priamo spoločnosťou SPD alebo od tretích strán. Je za tým zámer spoločnosti SPD poskytnúť vám cielené produkty a služby v súlade s vašimi potrebami.

Obsah vytvorený používateľom 

Niektoré stránky spoločnosti SPD, platformy a aplikácie sociálnych sietí umožňujú používateľom odosielať vlastný obsah pre potreby ďalších funkcií, ako sú recenzie a pripomienky. Zapamätajte si, že akékoľvek informácie, ktoré odošlete alebo uverejníte ako obsah vytvorený používateľom na stránkach spoločnosti SPD alebo na platformách sociálnych sietí, sa môžu stať verejnými informáciami. Preto pri rozhodovaní o zverejňovaní vašich osobných, finančných alebo iných informácií v takýchto podaniach alebo príspevkoch postupujte opatrne. Spoločnosť SPD nemôže zabrániť iným používateľom v používaní takýchto informácií spôsobom, ktorý by mohol porušiť tieto zásady či zákon alebo narušiť vaše osobné súkromie a bezpečnosť. Spoločnosť SPD nezodpovedá za výsledky takýchto príspevkov.

Spracovanie údajov

Právny základ pre spracovanie osobných údajov závisí od povahy interakcie, ktorú ste mali so spoločnosťou SPD. Typ údajov, ktoré zhromažďujeme, účel a právny základ, v ktorom spracovávame vaše údaje, sú nasledovné:

Typ údajov Účel Základ

Linka starostlivosti

E-mail, meno, telefónne číslo, meno na sociálnych sieťach, niekedy iné údaje

Vybavenie vašej žiadosti, identifikácia predchádzajúcich kontaktov, ktoré podporujú vaše neprerušované používanie produktov, zasielanie materiálov súvisiacich s vaším dopytom, ako aj predchádzanie podvodom a naplnenie našej právnej zodpovednosti. Náš oprávnený záujem o spravovanie dopytov spotrebiteľov 

Marketing

E-mail, meno, telefónne číslo, meno na sociálnych sieťach, niekedy iné údaje

Na účely vykonania prieskumov, v ktorých chceme zistiť, čo si myslíte o našich produktoch, vám posielame informačné letáky alebo iné marketingové informácie o našich produktoch alebo vás žiadame o odporúčanie.

Váš súhlas

 

Toto zahŕňa osobné údaje:

 • ktoré sú poskytnuté spoločnosti SPD počas používania našich stránok a služieb,
 • ktoré uverejníte na našich webových stránkach, na platformách sociálnych sietí alebo prostredníctvom našich služieb,
 • o vašom používaní našich webových stránok a služieb,
 • obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú nám pošlete, alebo súvisiace s ňou alebo
 • obsiahnuté v akomkoľvek dopyte, ktorý nám pošlete, pokiaľ ide o produkty a služby.

Môžeme spracovať ktorýkoľvek z vašich osobných údajov, ktorý bol určený v iných ustanoveniach týchto zásad, ak je to potrebné na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, či už v súdnom konaní, alebo v správnom či mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vašich zákonných práv a zákonných práv iných.

Spracovávanie špeciálnych kategórií osobných údajov, napríklad informácií o zdravotnom stave, ktoré súvisia s používaním produktov, sa vykonáva s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň kvality a bezpečnosti našich produktov.

Prepojenia na iné stránky

Ako ústretový krok pre našich užívateľov môže spoločnosť SPD poskytnúť zákazníkom prepojenia na ďalšie stránky. Spoločnosť SPD nezodpovedá za obsah ani fungovanie týchto stránok. Spoločnosť SPD sa nezaručuje za zásady ochrany osobných údajov platné pre tieto stránky. Pred ich použitím vám odporúčame preštudovať si zásady ochrany osobných údajov vzťahujúce sa priamo na dané stránky.

Zástupcovia a poskytovatelia služieb

Spoločnosť SPD niekedy využíva služby partnerov, ktorí ju zastupujú v iných krajinách. Môže sa stať, že potrebujú prístup k vašim osobným údajom, ale len na účely poskytovania služieb opísaných v týchto zásadách.

Poskytnutie informácií mimo krajiny vášho bydliska

Spoločnosť SPD môže prevádzať vaše osobné údaje v rámci spoločnosti SPD a iných partnerov. Vaše osobné údaje môžu byť prevedené, uložené a spracované v inej krajine ako v tej, v ktorej boli zhromaždené, vrátane Spojených štátov amerických a Spojeného kráľovstva. Keď tak konáme, údaje prevádzame v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov.

Zaviedli sme postupy a kontroly, ktoré pomáhajú zabezpečiť ochranu osobných údajov bez ohľadu na to, v akej krajine sú uložené alebo do ktorej sú prevedené.

 

Bezpečnosť informácií

Máme zavedené ochranné opatrenia na ochranu pred stratou, náhodným, nezákonným alebo neoprávneným prístupom alebo použitím údajov. Tieto opatrenia majú v maximálnej možnej miere zaistiť bezpečnosť a integritu všetkých našich údajov vrátane vašich osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné informácie budeme uchovávať počas obdobia nevyhnutného na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách, pokiaľ sa nevyžaduje alebo nie je povolená iná doba uchovávania.

Koho kontaktovať

Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, chcete nahlásiť porušenie zásad ochrany osobných údajov alebo chcete požiadať o prístup, úpravu alebo odstránenie vašich osobných údajov, kontaktujte spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Attention: General Counsel, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Švajčiarsko, alebo pošlite spoločnosti SPD e-mail na adresu: [email protected]

Upozorňujeme, že osobné údaje nemôžeme odstrániť v prípadoch, keď je ich uchovanie potrebné na naše vlastné interné obchodné účely alebo inak povolené právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (ako je predchádzanie podvodom a dodržiavanie právnych predpisov). V takýchto prípadoch uchováme vaše údaje v súlade s naším programom uchovávania záznamov a na konci obdobia uchovávania ich bezpečne odstránime.

Ak máte otázky týkajúce sa produktov, kontaktujte našu linku starostlivosti. Našu linku starostlivosti spravuje spoločnosť SPD Development Company Limited v Spojenom kráľovstve. Kontaktné údaje linky starostlivosti nájdete na stránkach pre vašu krajinu v záložke „Kontaktujte nás“. 

Keď telefonujete na linku, majte produkt a všetky obaly vrátane fóliových vrecúšok pri sebe.

Všetky hovory sa zaznamenávajú a môžu sa ukladať alebo monitorovať na účely kvality a vzdelávania. Vaše osobné údaje sa môžu zhromažďovať podľa vyššie popísaných postupov.

Uvítame akékoľvek vaše návrhy, nápady alebo pripomienky týkajúce sa stránok. Svoje návrhy môžete posielať na adresu [email protected].

Ďakujeme, že ste navštívili naše stránky.