Menštruačný cyklus a ovulácia

 Menštruačný cyklus a ovulácia

Menštruačný cyklus

Pravdepodobne poznáte svoj menštruačný cyklus pomerne dobre, t. j. ako často dostávate menštruáciu a aká je silná. Na tejto stránke sa budeme podrobnejšie venovať menštruačnému cyklu, ovulácii a samotnej menštruácii. Je zrejmé, že táto webová stránka nenahradí rozhovor s odborníkom, avšak poskytne vám všeobecné poznatky o tom, ako menštruačný cyklus funguje.

Poznanie svojho menštruačného cyklu

Dĺžka cyklu sa u žien líši, najčastejšie to ale býva 23 až 35 dní. K odchýlkam v dĺžke menštruačného cyklu najčastejšie dochádza ešte pred ovuláciou (teda vo folikulárnej fáze). Väčšina žien má ovuláciu (zrelé vajíčko sa uvoľní z vaječníka) medzi 12. a 16. dňom cyklu (tzv. luteálna fáza).

Menštruačný cyklus

Menštruácia

Prvým dňom menštruačného cyklu je prvý deň menštruácie (deň 1). Menštruácia zvyčajne trvá 3 až 7 dní. Ak mávate menštruačné bolesti, býva to spravidla počas prvých dní. Dôvodom bolestí je to, že pôsobením hormónov maternica aktívne vylučuje výstelku, ktorá sa počas predchádzajúceho menštruačného cyklu vytvorila.

Príprava na ovuláciu

Na začiatku cyklu vytvára hypofýza folikuly stimulujúci hormón (FSH). Tento hormón sa najväčšou mierou podieľa na tom, že vo vaječníkoch dozrievajú vajíčka. Folikuly sú tekutinou naplnené útvary vo vaječníkoch. Každý folikul obsahuje jedno nedozreté vajíčko. Hormón FSH stimuluje vývoj folikulov a produkuje estrogén. V prvý deň menštruácie je hladina estrogénu najnižšia. Postupne sa táto hladina zvyšuje a folikuly narastajú.

Zatiaľ čo viaceré folikuly narastajú, jeden z nich sa stane dominantným. Vajíčko v tomto folikule dozreje. Súčasne zvyšujúca sa hladina estrogénu v tele zabezpečuje výživu výstelky, ktorá vďaka tomu zhrubne a je kvalitne prekrvená. Týmto spôsobom je výstelka maternice pripravená prijať, vyživovať a podporovať rast oplodneného vajíčka. Vysoká hladina estrogénu sa spája aj s výskytom hlienu, ktorý je vhodný pre spermie (odborne nazývaným ako plodný cervikálny hlien). Je to tenký mazľavý výtok bielej farby. Spermie sa v tomto hliene dokážu ľahšie pohybovať a dokážu v ňom prežiť niekoľko dní.

Príprava na ovuláciu

Poznanie ovulačného cyklu

Ovulácia

Hladina estrogénu v tele neustále rastie čo nakoniec vedie k rapídnemu nárastu luteinizačného hormónu (prudké zvýšenie hladiny LH). Toto prudké zvýšenie hladiny LH spôsobí, že dominantný folikul praskne a z vaječníka uvoľní zrelé vajíčko. Vajíčko ďalej putuje do vajíčkovodu. Tento proces sa nazýva ovulácia.

Veľa žien si myslí, že má ovuláciu v 14. deň cyklu, ale to je len priemerný údaj. Väčšina žien reálne ovuluje v iný deň menštruačného cyklu. Deň ovulácie môže v rámci jednotlivých cyklov nastať inokedy. Niektoré ženy cítia počas ovulácie bodavú bolesť, ale mnohé naopak necítia žiadne príznaky.

Ovulácia

Po ovulácii

Po uvoľnení sa vajíčko cez vajcovod presunie do maternice. Životnosť vajíčka je do 24 hodín. Spermie majú dlhšiu životnosť, väčšinou 3 až 5 dní, a preto deň ovulácie a predchádzajúci deň sú tie najplodnejšie. Počas týchto dní je pravdepodobnosť otehotnenia najvyššia. Hneď po ovulácii začnú folikuly tvoriť iný hormón: progesterón.

Progesterón ďalej podporuje výstelku maternice a pripravuje ju na prijatie oplodneného vajíčka. V tom istom čase sa prázdny folikul začne zmenšovať, ale naďalej vytvára progesterón a začne tvoriť aj estrogén. V tomto štádiu môžete pociťovať predmenštruačnú tenziu ako citlivosť pŕs, nadúvanie, letargiu, depresiu a popudlivosť.

Po ovulácii

Príprava na ďalšiu menštruáciu…

Ak sa vajíčko neoplodní, prázdny folikul sa bude zmenšovať a hladina estrogénu a progesterónu sa bude postupne znižovať. Pre oplodnené vajíčko pripravená hrubá výstelka maternice, ktorú už hormóny neudržiavajú, sa začne odlupovať a telo ju začne vylučovať. Týmto sa začína menštruácia, a teda nový menštruačný cyklus.

Príprava na ďalšiu menštruáciu
alebo na tehotenstvo

Ak sa vajíčko oplodnilo, môže sa úspešne uhniezdiť do výstelky maternice. K tomu dochádza zvyčajne týždeň po oplodnení.

Po uhniezdení oplodneného vajíčka začne telo tvoriť tehotenský hormón, ľudský choriogonadotropín (hCG), ktorý podporuje aktivitu prázdneho folikulu. Ten naďalej tvorí hormóny estrogén a progesterón, ktoré sa starajú o to, aby sa výstelka maternice nezačala odlupovať, a to až do času, kým nedozreje placenta (so všetkými potrebnými živinami) vyživujúca embryo počas tehotenstva.