Tehotenský test
ultra včasný

Výsledky už 6 dní pred omeškaním menštruácie2

Buy now

Ak chcete vedieť, či ste tehotná, čakanie na testovanie môže byť ťažké. Preto je možné tehotenský test na včasnú detekciu Clearblue použiť už 6 dní pred omeškaním menštruácie, teda 5 dní pred očakávaným začatím menštruácie (tzv. dňom očakávanej menštruácie).1

Hlavné výhody

Možnosť testovať už o 6 dní skôr

Možnosť testovať už o 6 dní skôr

Clearblue© Včasná detekcia je náš najcitlivejší test a môže sa vykonať už 6 dní pred omeškaním menštruácie (teda 5 dní pred očakávanou menštruáciou).
Prečítajte si viac o tehotenskom teste v počiatočnom štádiu tehotenstva

Vyššia než 99 % presnosť

Vyššia než 99 % presnosť

Odo dňa očakávanej menštruácie.

Jednoduché použitie

Jednoduché použitie

Testy Clearblue majú ergonomický dizajn s dlhou, zakrivenou tyčinkou a širokou špičkou meniacou farbu.
Naša unikátna technológia FloodguardTM pomáha predchádzať hlavnej príčine chýb pri používaní testov2 a uľahčuje testovanie.

Ľahko čitateľné výsledky

Ľahko čitateľné výsledky

Jednoduchý a jasný formát výsledku: 2 čiary = ste tehotná, 1 čiara = nie ste tehotná3.

Viac náhľadov na produkty

  Čo si myslia ostatní ľudia?

  Spôsob použitia tehotenského Tehotenský test ultra včasný

  1. Kedy testovať

  kedy testovať

  • Test použite najskôr 6 dní pred omeškaním menštruácie, teda 5 dní pred očakávanou menštruáciou; pozrite si otázku č. 3.
  • Pri testovaní pred očakávanou menštruáciou použite prvý ranný moč. Inak môžete tehotenský test uskutočniť kedykoľvek v priebehu dňa.
  • Pred testom nepite veľa tekutín.

  2. Vykonajte test

  Odstráňte fóliový obal a zložte kryt. Testovaciu tyčinku použite okamžite.

  Spôsob použitia tehotenského testu

  VYBERTE SI METÓDU TESTOVANIA

  • DÔLEŽITÉ: Špička meniaca farbu sa okamžite sfarbí na ružovú, čo znamená, že špička absorbovala moč.

  A) Špičku meniacu farbu ponechajte pod prúdom moču celých 5 sekúnd. 

  ALEBO

  B) Do vzorky moču odobraného do čistej, suchej nádoby úplne namočte len špičku na celých 20 sekúnd. 

  • Ak sa špička meniaca farbu nesfarbí celá na ružovo, pozrite si otázku č. 7. 
  • Znova nasaďte kryt a testovaciu tyčinku položte do vodorovnej polohy. 
  • Začnite odrátavať. 

  Pred interpretáciou výsledku POČKAJTE 3 MINÚTY.

  3. Pozrite si výsledok

  V kontrolnom okienku sa môže rýchlo začať objavovať čiara, ale pred interpretáciou výsledku MUSÍTE počkať 3 minúty. Ak sa v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, test neprebehol úspešne (pozrite si otázku č. 8).

  • Ak výsledok ukáže, že nie ste tehotná, pozrite si otázku č. 4. 
  • Ak výsledok ukáže, že ste tehotná, pozrite si otázku č. 3. 
  • Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku, pozrite si otázku č. 9. 
    

  DÔLEŽITÉ! Výsledok odčítajte do 10 minút po vykonaní testu. Akékoľvek zmeny výsledku po uplynutí tohto času neberte do úvahy. 

  Často kladené otázky

  Ako funguje tehotenský test na včasnú detekciu Clearblue?

  V tehotenstve ľudské telo produkuje tehotenský hormón hCG (ľudský choriogonadotropín). Tento test dokáže v moči odhaliť aj drobné množstvo hormónu hCG (citlivosť testu je 10 mlU/ml).

  ⌛ Kedy môžem použiť tehotenský test na včasnú detekciu Clearblue?

  Test sa môže použiť najskôr 6 dní pred omeškaním menštruácie, teda 5 dní pred očakávanou menštruáciou. Ak test vykonáte pred očakávanou menštruáciou a výsledok bude „Nie ste tehotná“, stále existuje možnosť, že ste tehotná. Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku s výsledkami klinického testovania vzoriek z počiatočných štádií tehotenstva.

  Príliš skoré testovanie

  Počet dní pred očakávanou menštruáciou

  Percento vzoriek tehotných žien, ktorým vyšiel výsledok označujúci tehotenstvo

  0

  > 99 %

  1

  > 99 %

  2

  > 99 %

  3

  > 99 %

  4

  96 %

  5

  79 %

   

  Test označuje, že som tehotná. Čo mám robiť?

  Odporúčame vám navštíviť lekára, ktorý vám poradí, aké ďalšie kroky je potrebné vykonať.

  Test označuje, že nie som tehotná, no aj napriek tomu si myslím, že môžem byť tehotná. Čo mám robiť?

  Je možné, že nie ste tehotná alebo je množstvo hormónu hCG príliš malé na to, aby sa dalo zistiť. Prípadne ste si zle vypočítali deň očakávanej menštruácie. Ak ste test urobili príliš skoro, zopakujte ho v deň očakávanej menštruácie. Ak vám menštruácia mešká, po 3 dňoch test zopakujte. Ak test ukáže výsledok „Nie ste tehotná“ a menštruácia naďalej mešká, navštívte svojho lekára.

  Skorší test označil, že som tehotná, ale neskorší test označil, že nie som tehotná, alebo som medzitým dostala menštruáciu. Čo to znamená?

  Keďže presnosť testu v detegovaní tehotenského hormónu je vyššia než 99 % až odo dňa očakávanej menštruácie, môžete dostať výsledok označujúci tehotenstvo, a neskôr zistiť, že nie ste tehotná (napr. zopakujete test alebo dostanete menštruáciu). Môže to spôsobiť prirodzený potrat v ranom štádiu tehotenstva, ktorý, žiaľ, nie je nezvyčajný a jeho pravdepodobnosť v ranom štádiu tehotenstva je až 25 %. Ak test zobrazí neočakávaný výsledok, poraďte sa so svojím lekárom.

  Môžu nejaké lieky alebo zdravotný stav ovplyvniť výsledok?

  Pred vykonaním testu si vždy prečítajte pokyny výrobcu k liekom, ktoré užívate. Výsledok môžu ovplyvniť lieky obsahujúce hormón hCG. Mimomaternicové tehotenstvo alebo nedávne tehotenstvo, aj v prípade nedonosenia, môže zapríčiniť nesprávny výsledok. Ak ste v menopauze alebo sa vám blíži, test môže nesprávne určiť tehotenstvo, aj keď v skutočnosti nie ste tehotná. Test by nemal byť ovplyvnený hormonálnou liečbou obsahujúcou klomiféncitrát, liekmi proti bolesti, alkoholom, antibiotikami ani antikoncepčnými tabletkami. Ak test preukáže neočakávaný výsledok, konzultujte ho so svojím lekárom.

  Keď som použila test, špička meniaca farbu sa nezmenila celá na ružovo. Čo mám robiť?

  Je možné, že ste neaplikovali dostatočné množstvo moču. Ak sa v kontrolnom okienku aj napriek tomu do 10 minút od vykonania testu objaví modrá čiara, znamená to, že test prebehol úspešne. Ak sa do 10 minút po vykonaní testu v kontrolnom okienku neobjaví modrá čiara, pozrite si otázku č. 8.

  Použila som test, ale v kontrolnom okienku sa neobjavila modrá čiara. Čo mám robiť?

  Ak ste test vykonali pred viac ako 10 minútami, test neprebehol úspešne. Môže to mať nasledovné príčiny:

  • Po aplikácii moču nebola špička meniaca farbu nasmerovaná nadol alebo testovacia tyčinka nebola položená do vodorovnej polohy.
  • Aplikovalo sa príliš veľké alebo príliš malé množstvo moču.

  Test zopakujte použitím novej testovacej tyčinky a dbajte pritom na dodržanie pokynov. Vzorku moču môžete odobrať a test vykonať pomocou metódy s odobratou vzorkou.

   

  Čo ak neviem správne určiť výsledok testu?

  Pozri obrázky v časti Pozrite si výsledok.

  Včasný výsledok označujúci, že nie ste tehotnáOBRÁZOK A Výsledok je „Nie ste tehotná“. Ak si stále myslíte, že by ste mohli byť tehotná, pozrite si otázku č. 4.

   

   

  Obrázky B – D Výsledok je „Ste tehotná“. Vzhľad čiary v okienku s výsledkom môže mať viac podôb, avšak nezáleží na tom, či sú čiarky slabé alebo tmavé, výsledok stále znamená, že ste tehotná.

   

  Výsledok označujúci tehotenstvoObrázok B: Toto sa môže stať, najmä ak test vykonávate pred dňom očakávanej menštruácie, keď je hladina hormónu hCG relatívne nízka.

   

  Výsledok označujúci tehotenstvoObrázok C: Toto nie je nezvyčajné, ak test vykonávate v deň alebo okolo dňa očakávanej menštruácie.

   

  Výsledok označujúci tehotenstvoObrázok D: Toto môže nastať, keď test vykonávate viac ako pár dní po dni očakávanej menštruácie, keď je hladina hormónu hCG vyššia.

   

  Ak nie ste presvedčená o správnosti výsledku, počkajte minimálne 3 dni a test vykonajte znova. Dbajte pritom na dodržanie pokynov.

  Na čo je tabletka vnútri testu?

  Všetky naše testy obsahujú malú odvlhčovaciu guľôčku/malý odvlhčovací kotúčik, ktorých cieľom je absorbovať vlhkosť. Guľôčka/kotúčik nie sú určené na konzumáciu.
  V prípade náhodného požitia vyhľadajte pomoc lekára a ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na našu linku starostlivosti na číslo [email protected]


  Dr Joanna Pike

  Anglická verzia prehodnotená Dr Joanna Pike on mar 18, 2016

  • 1. „Omeškanie menštruácie“ znamená deň po očakávanej menštruácii. Pri 79 % testovaných vzoriek v laboratórnej štúdii sa tehotenstvo zistilo 6 dní pred omeškaním menštruácie (čo je 5 dní pred očakávanou menštruáciou). Vždy si prečítajte príbalový leták.
  • 2. Oproti nášmu predchádzajúcemu dizajnu vizuálneho testu. Na základe volaní na linku pomoci v rokoch 2010 a 2014. 3. Dve modré čiary označujú tehotenstvo (aj ak je niektorá čiara slabá). Výsledky sa môžu líšiť.