Tehotenský test
s indikátorom týždňa

Tehotenský test s indikátorom týždňa
Jediný test, ktorý zobrazuje, v ktorom týždni tehotenstva ste
Veľmi presný... tiež zobrazuje týždeň tehotenstva

Veľmi presný... tiež zobrazuje týždeň tehotenstva

Sú to akoby 2 testy v 1 – test najprv určuje prítomnosť tehotenského hormónu s vyššou než 99 % presnosťou pri použití odo dňa očakávanej menštruácie a pri pozitívnom výsledku určuje AJ počet týždňov od počatia (1 – 2, 2 – 3 alebo 3+). Indikátor týždňa má 93 % presnosť v určovaní času počatia.

Možnosť testovať už o 5 dní skôr

Možnosť testovať už o 5 dní skôr

Testy sú také citlivé, že sa môžu použiť už 5 dní pred omeškaním menštruácie.*

Neomylne jasné digitálne výsledky

Neomylne jasné digitálne výsledky

Do 3 minút sa na obrazovke zobrazí výsledok, že ste tehotná (+) alebo, že nie ste tehotná (–). Ak ste tehotná (+), test určí aj počet týždňov od počatia (1 – 2, 2 – 3, 3+).

Čo si myslia ostatní ľudia?

Spôsob použitia tehotenského testu Clearblue s indikátorom týždňa

1. Predtým, ako začnete

Pred vykonaním tehotenského testu s indikátorom týždňa si vždy starostlivo preštudujte príbalový leták.

Ak vykonávate test odo dňa očakávanej menštruácie, tehotenský test si môžete urobiť kedykoľvek v priebehu dňa, aby ste zistili, či ste tehotná. Ak pri skorom testovaní chcete, aby výsledok indikátora týždňa bol presný, musíte použiť prvý ranný moč. Pred vykonaním digitálneho tehotenského testu nepite priveľa tekutín.

Keď ste pripravená na testovanie, vyberte testovaciu tyčinku z fóliového obalu a zložte modrý kryt. Test ihneď použite.

 

2. Vykonanie testu

Vykonanie testuAbsorpčnú tyčinku nasmerovanú nadol iba jednoducho vložte do prúdu moču len po dobu 5 sekúnd. Dajte pozor, aby zvyšok tyčinky digitálneho tehotenského testu zostal suchý.

Alebo môžete radšej odobrať vzorku moču do čistej, suchej nádoby. Absorpčnú tyčinku nasmerovanú nadol vložte do moču len po dobu 20 sekúnd.

– Kryt môžete znova nasadiť a tyčinku digitálneho tehotenského testu položiť do vodorovnej polohy.

– Kým čakáte na výsledok, špičku držte nasmerovanú nadol alebo tyčinku digitálneho tehotenského testu nechajte vo vodorovnej polohe.

 

Testovacia špička smerujúca nahor/nadolDÔLEŽITÉ
Počas testovania nikdy nedržte testovaciu tyčinku s absorpčnou tyčinkou smerom nahor.

 

3. Čakajte 3 minúty

Čakajte 3 minúty.Po vykonaní tehotenského testu Clearblue s indikátorom týždňa začne symbol presýpacích hodín blikať, čo znamená, že test prebieha. Keď symbol presýpacích hodín prestane blikať, na displeji sa zobrazí výsledok.

 

4. Pozrite si výsledky

– Do 3 minút sa zobrazí konečný výsledok.

– Je možné, že výsledok „+“ zobrazujúci, že ste tehotná, sa zobrazí skôr ako výsledok indikátora týždňa. Čakajte, kým symbol presýpacích hodín prestane blikať a zobrazí sa výsledok indikátora týždňa.

– Displej zobrazuje výsledok približne 24 hodín.

 
Ako interpretovať výsledky
Výsledky Čas od počatia Spôsob, akým lekár určí štádium tehotenstva (na základe 28-dňového cyklu)
Nie ste tehotná Výsledok je, že nie ste tehotná
Tehotná 1 – 2 Výsledok je, že ste tehotná
a počali ste pred 1 – 2 týždňami.
3 – 4 týždne
Tehotná 2 – 3 Výsledok je, že ste tehotná
a počali ste pred 2 – 3 týždňami.
4 – 5 týždňov
Tehotná 3+ Výsledok je, že ste tehotná
a počali ste pred viac ako 3 týždňami.
5 a viac týždňov
 

Dr Joanna Pike

Anglická verzia prehodnotená Dr Joanna Pike on apr 26, 2017

Často kladené otázky

Aký presný je tehotenský test Clearblue s indikátorom týždňa v určovaní tehotenstva?

Test dosiahol vyššiu než 99 % presnosť v určovaní tehotenstva pri testovaní odo dňa očakávanej menštruácie. Ak test vykonáte pred očakávanou menštruáciou a výsledok bude negatívny, stále je tu možnosť, že ste tehotná. Pozri nižšie.

Kedy môžem použiť tehotenský test Clearblue s indikátorom týždňa?

Tehotenský hormón rapídne stúpa už v počiatočných štádiách tehotenstva a tehotenský test Clearblue s indikátorom týždňa sa môže použiť na testovanie už 5 dní pred omeškanou menštruáciou (teda 4 dni pred očakávanou menštruáciou). Laboratórne testovanie vzoriek tehotenského testu Clearblue s indikátorom týždňa z počiatočných štádií tehotenstva preukázalo tieto výsledky:

Počet dní pred očakávanou menštruáciou

–1

–2

–3

–4

Percento vzoriek tehotných

žien, ktorým vyšiel výsledok „Ste tehotná“

98 %

97 %

90 %

65 %

Na určenie dňa očakávanej menštruácie vypočítajte dĺžku vášho bežného cyklu tak, že spočítate počet dní od prvého dňa menštruácie až po deň pred začatím ďalšej menštruácie.

  • – Ak máte nepravidelný cyklus, pred testovaním by ste mali brať do úvahy najdlhší cyklus za posledné mesiace.
  • – Ak si deň očakávanej menštruácie nedokážete vypočítať, odporúčame vám vykonať test najskôr 19 dní po poslednom nechránenom pohlavnom styku.

Aký presný je indikátor týždňa Clearblue?

Indikátor týždňa má 93 % presnosť v zistení času počatia v porovnaní s časom od ovulácie. Publikovaná štúdia porovnávajúca určenie týždňa tehotenstva pomocou indikátora týždňa s ultrazvukom (11 – 13 týždňov) pri bežnej starostlivosti zistila, že výsledky sa zhodujú na 97 %.*

*Johnson a kol. CMRO (2011) 27(2):393 – 401

Výsledok tehotenského testu Clearblue s indikátorom týždňa je, že som tehotná, ale myslím si, že indikátor týždňa nezobrazuje správny výsledok. Je to možné?

Indikátor týždňa má 93 % presnosť, keď na test použijete prvý ranný moč. Výsledok testu mohli ovplyvniť niektoré lieky alebo zdravotný stav. Pozrite si nasledujúcu otázku.

Môžu niektoré lieky alebo zdravotný stav ovplyvniť výsledok?

Pred vykonaním testu si vždy prečítajte pokyny výrobcu k liekom, ktoré užívate.

  • – Lieky vplývajúce na plodnosť s obsahom hormónu hCG môžu skresliť výsledky testu (tieto lieky sa podávajú injekčne a testovanie v krátkom čase po ich podaní môže dôjsť k nesprávnemu určeniu tehotenstva).
  • – Iné prostriedky na zvýšenie plodnosti, ako napr. klomiféncitrát, lieky proti bolesti a hormonálna antikoncepcia (napr. antikoncepčné tabletky), by na výsledok testu nemali mať žiadny vplyv.
  • – Ak ste nedávno prestali užívať hormonálnu antikoncepciu alebo ak používate klomiféncitrát či iné prostriedky na zvýšenie plodnosti, váš cyklus môže byť nepravidelný a test by ste mohli uskutočniť príliš skoro.
  • – Mimomaternicové tehotenstvo, cysty na vaječníkoch, menopauza a iné veľmi zriedkavé zdravotné stavy môžu skresliť výsledky testu.

Ak test preukáže neočakávaný výsledok, konzultujte to so svojím lekárom.

Skorší test označil, že som tehotná „+“, ale neskorší test označil, že nie som tehotná, alebo som medzitým dostala menštruáciu. Čo to znamená?

Keďže presnosť testu je vyššia než 99 % v zisťovaní tehotenského hormónu odo dňa očakávanej menštruácie, môžete dostať výsledok označujúci tehotenstvo, a neskôr zistiť, že nie ste tehotná (napr. zopakujete test alebo dostanete menštruáciu). Môže to spôsobiť prirodzený potrat v ranom štádiu tehotenstva, ktorý, žiaľ, nie je nezvyčajný a jeho pravdepodobnosť v ranom štádiu tehotenstva je približne u 1 zo 4 žien. Ak test zobrazí neočakávaný výsledok, poraďte sa so svojím lekárom.

Výsledok tehotenského testu Clearblue s indikátorom týždňa je, že nie som tehotná. Čo mám robiť?

Je možné, že nie ste tehotná alebo je množstvo tehotenského hormónu príliš malé na to, aby sa dal zistiť. Prípadne ste si zle vypočítali deň očakávanej menštruácie.

  • – Ak ste test urobili príliš skoro, zopakujte ho v deň očakávanej menštruácie.
  • – Ak vám menštruácia mešká, po 3 dňoch test zopakujte. Ak test preukáže, že nie ste tehotná, a menštruácia naďalej mešká, navštívte svojho lekára.

Výsledok tehotenského testu Clearblue s indikátorom týždňa je, že som tehotná. Čo mám robiť?

Ak tento test potvrdí, že ste tehotná, mali by ste navštíviť lekára, ktorý vám poradí, aké ďalšie kroky je potrebné vykonať.

Na čo je tabletka vnútri testu?

Všetky naše testy obsahujú malú odvlhčovaciu guľôčku/malý odvlhčovací kotúčik, ktorých cieľom je absorbovať vlhkosť. Guľôčka/kotúčik nie sú určené na konzumáciu.
V prípade náhodného požitia vyhľadajte pomoc lekára a ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na našu linku starostlivosti na číslo [email protected].

clearblue-ultra-early

Výsledky už 6 dní pred omeškanou menštruáciou

Ak chcete vedieť, či ste tehotná, čakanie na testovanie môže byť ťažké. Preto je možné tehotenský test Ultra včasný použiť až 6 dní pred meškaním menštruácie, teda 5 dní pred očakávaným začatím menštruácie.

79 % pozitívnych výsledkov označujúcich tehotenstvo možno zistiť 6 dní pred omeškaním menštruácie.

Accuracy_when_you_need_it_the_most

Presnosť, keď ju najviac potrebujete

Žiadna značka nie je presnejšia: presnosť našich tehotenských testov odo dňa, keď očakávate menštruáciu, je vyššia než 99 %, aby ste získali istotu, keď ju najviac potrebujete.

  • *Test sa môže použiť 5 dní pred omeškaním menštruácie (teda 4 dni pred očakávanou menštruáciou). V laboratórnom testovaní bolo 98 % výsledkov označujúcich tehotenstvo zistených 1 deň pred očakávanou menštruáciou, 97 % bolo zistených 2 dni pred, 90 % 3 dni pred a 65 % 4 dni pred očakávanou menštruáciou.
  • **Určenie týždňa tehotenstva je na 97 % v zhode s neskorším ultrazvukovým datovaním. Štúdia sa vykonala na 187 ženách a porovnali sa výsledky indikátora týždňa (1 – 2, 2 – 3, 3 a viac týždňov od počatia) s určením dátumu podľa ultrazvuku.