Kalkulačka ovulácie

Kedy budem pravdepodobne ovulovať?

Ako funguje ovulácia...

Napr. 16/04/2024
Napr. dĺžka cyklu sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 23 do 35 dní
Calculate your due date
Pravdepodobnosť ovulácie v tento deň
Results are based on the information you have provided.
  *
Začiatok poslednej menštruácie
  20%
Pravdepodobnosť ovulácie v tento deň
Change my informations

Vyššia než 99 % presnosť pri zisťovaní prudkého zvýšenia hladiny LH

Pokročilý digitálny ovulačný testNa presné určenie plodných dní použite ovulačný test, ktorý rozpozná zmeny hladiny hormónov plodnosti v moči. Ovulačné testy sú 2-krát presnejšie ako metódy počítania plodných dní.3 Digitálne ovulačné testy Clearblue dosahujú viac než 99 % presnosť pri zisťovaní prudkého zvýšenia hladiny LH na určenie vašich najplodnejších dní.


(X) MÝTUS: Dĺžka menštruačných cyklov je vždy 28 dní a každá žena ovuluje na 14. deň.

(✓) SKUTOČNOSŤ: Priemerný menštruačný cyklus má 28 dní, no každá žena je jedinečná a takmer 50 % cyklov žien sa líši o 7 alebo viac dní.1 Keďže dĺžka menštruačných cyklov sa líši, líši sa aj načasovanie ovulácie, preto môže byť zložité určiť, kedy sú VAŠE plodné dni.

Vysvetlenie výsledkov v kalkulačke ovulácie

V súčasnosti je k dispozícii množstvo kalkulačiek ovulácie, ktoré odhadujú dobu vašich plodných dní. Tieto kalkulačky sú formou metódy počitania plodných dní a fungujú na základe spriemerovaných údajov bez zohľadňovania vašej osobnej hladiny hormónov.  No žiadna zo žien nie je „priemerom“:
1. Každá žena má inú dĺžku cyklu, ale aj každý cyklus jednej ženy môže byť iný. V skutočnosti sa dĺžka takmer 50 % menštruačných cyklov líši o 7 alebo viac dní.1
2. Načasovanie ovulácie sa môže líšiť o niekoľko dní, dokonca aj v pravidelných cykloch.

Mali by sme mať pohlavný styk každý deň počas plodných dní?

Profesor William Ledger

U spermií, ktoré zostávajú v semenníkoch príliš dlho, existuje vyššie riziko poškodenia DNA. Navyše sú menej plodné. V prípade párov, ktoré majú pohlavný styk často (denne), bude mať muž menej spermií v ejakuláte, ale spermie budú plodnejšie. Ak sa pokúšate počať, je dobré mať pohlavný styk aspoň každý druhý deň v období okolo ovulácie.

Aký je rozdiel medzi ovuláciou a plodnými dňami?

Ovulácia je proces, keď sa vajíčko uvoľní z vaječníka. Dochádza k nemu 12 – 16 dní pred začiatkom nasledujúcej menštruácie.

Plodné dni sú dni počas menštruačného cyklu ženy, ktoré vedú k samotnej ovulácii (vrátane dňa ovulácie). Počas týchto dní môže žena otehotnieť, ak má nechránený sex.

Kedy sú najvyššie a najnižšie šance otehotnenia?

Najplodnejšie dni počas cyklu, keď máte najvyššiu šancu otehotnieť pri nechránenom sexe, sú deň ovulácie a deň pred ovuláciou. Tieto dva dni sú vrcholom plodnosti. No keďže spermie prežívajú v tele ženy niekoľko dní, počas plodného obdobia môže žena otehotnieť aj o niekoľko dní skôr. Toto sú dni vysokej plodnosti. Mimo týchto plodných 6 dní sú šance na otehotnenie nízke.


Ktorá metóda je presnejšia?

Digitálne ovulačné testy Clearblue dosahujú vyššiu než 99 % presnosť pri zisťovaní prudkého zvýšenia hladiny LH, ku ktorému dochádza 24 – 36 hodín pred ovuláciou, takže sú pri predpovedaní najplodnejších dní presnejšie ako metódy počítania plodných dní a metódy založené na meraní teploty2.


1. Creinin MD. a kol. Contraception (2004) 70: 289 – 92
2. Brezina PR. a kol. Fertil & Steril (2011); 95(6): 1867 – 78
3. Štúdia vykonaná na 101 ženách vo Veľkej Británii, ktorá porovnávala jednoduché metódy počítania plodných dní s pravdepodobnosťou testu vykonaného v deň prudkého zvýšenia hladiny LH (2011).
4. V štúdii, ktorej sa zúčastnilo 87 žien, boli v 80 % cyklov určené na základe reálnej dĺžky cyklu 4 plodné dni alebo viac.

How_to_get_pregnant_faster

Ako otehotnieť rýchlejšie?

Intímny styk v správnom čase vášho cyklu je kľúčovým faktorom, takže identifikácia plodných dní pomocou ovulačného testu vám pomôže v snahách rýchlejšie otehotnieť.