Kalkulačka ovulácie

Kedy budem pravdepodobne ovulovať?

Ako funguje ovulácia...

Kedy sa začala vaša posledná menštruácia?
Napr. 17/05/2022
Bežná dĺžka cyklu:
Napr. dĺžka cyklu sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 23 do 35 dní
Calculate your due date
Pravdepodobnosť ovulácie v tento deň
Results are based on the information you have provided.
  *
Začiatok poslednej menštruácie
  20%
Pravdepodobnosť ovulácie v tento deň
Change my informations

Vyššia než 99 % presnosť pri zisťovaní prudkého zvýšenia hladiny LH

Pokročilý digitálny ovulačný test Na presné určenie plodných dní použite ovulačný test, ktorý rozpozná zmeny hladiny hormónov plodnosti v moči. Ovulačné testy sú 2-krát presnejšie ako metódy počítania plodných dní.3 Digitálne ovulačné testy Clearblue dosahujú viac než 99 % presnosť pri zisťovaní prudkého zvýšenia hladiny LH na určenie vašich najplodnejších dní.


(X) MÝTUS: Dĺžka menštruačných cyklov je vždy 28 dní a každá žena ovuluje na 14. deň.

(✓) SKUTOČNOSŤ: Priemerný menštruačný cyklus má 28 dní, no každá žena je jedinečná a takmer 50 % cyklov žien sa líši o 7 alebo viac dní.1 Keďže dĺžka menštruačných cyklov sa líši, líši sa aj načasovanie ovulácie, preto môže byť zložité určiť, kedy sú VAŠE plodné dni.

Vysvetlenie výsledkov v kalkulačke ovulácie

V súčasnosti je k dispozícii množstvo kalkulačiek ovulácie, ktoré odhadujú dobu vašich plodných dní. Tieto kalkulačky sú formou metódy počitania plodných dní a fungujú na základe spriemerovaných údajov bez zohľadňovania vašej osobnej hladiny hormónov.  No žiadna zo žien nie je „priemerom“:
1. Každá žena má inú dĺžku cyklu, ale aj každý cyklus jednej ženy môže byť iný. V skutočnosti sa dĺžka takmer 50 % menštruačných cyklov líši o 7 alebo viac dní.1
2. Načasovanie ovulácie sa môže líšiť o niekoľko dní, dokonca aj v pravidelných cykloch.

Mali by sme mať pohlavný styk každý deň počas plodných dní?

Profesor William Ledger

U spermií, ktoré zostávajú v semenníkoch príliš dlho, existuje vyššie riziko poškodenia DNA. Navyše sú menej plodné. V prípade párov, ktoré majú pohlavný styk často (denne), bude mať muž menej spermií v ejakuláte, ale spermie budú plodnejšie. Ak sa pokúšate počať, je dobré mať pohlavný styk aspoň každý druhý deň v období okolo ovulácie.

Aký je rozdiel medzi ovuláciou a plodnými dňami?

Ovulácia je proces, keď sa vajíčko uvoľní z vaječníka. Dochádza k nemu 12 – 16 dní pred začiatkom nasledujúcej menštruácie.

Plodné dni sú dni počas menštruačného cyklu ženy, ktoré vedú k samotnej ovulácii (vrátane dňa ovulácie). Počas týchto dní môže žena otehotnieť, ak má nechránený sex.

Kedy sú najvyššie a najnižšie šance otehotnenia?

Najplodnejšie dni počas cyklu, keď máte najvyššiu šancu otehotnieť pri nechránenom sexe, sú deň ovulácie a deň pred ovuláciou. Tieto dva dni sú vrcholom plodnosti. No keďže spermie prežívajú v tele ženy niekoľko dní, počas plodného obdobia môže žena otehotnieť aj o niekoľko dní skôr. Toto sú dni vysokej plodnosti. Mimo týchto plodných 6 dní sú šance na otehotnenie nízke.


Ktorá metóda je presnejšia?

Digitálne ovulačné testy Clearblue dosahujú vyššiu než 99 % presnosť pri zisťovaní prudkého zvýšenia hladiny LH, ku ktorému dochádza 24 – 36 hodín pred ovuláciou, takže sú pri predpovedaní najplodnejších dní presnejšie ako metódy počítania plodných dní a metódy založené na meraní teploty2.


1. Creinin MD. a kol. Contraception (2004) 70: 289 – 92
2. Brezina PR. a kol. Fertil & Steril (2011); 95(6): 1867 – 78
3. Štúdia vykonaná na 101 ženách vo Veľkej Británii, ktorá porovnávala jednoduché metódy počítania plodných dní s pravdepodobnosťou testu vykonaného v deň prudkého zvýšenia hladiny LH (2011).
4. V štúdii, ktorej sa zúčastnilo 87 žien, boli v 80 % cyklov určené na základe reálnej dĺžky cyklu 4 plodné dni alebo viac.

Pokročilý digitálny ovulačný test

Súvisiace produkty

V každom cykle je len pár dní, kedy žena môže otehotnieť. Pre ženy, ktoré sa pokúšajú otehotnieť, je preto dôležité mať pohlavný styk práve počas týchto dní. Pokročilý digitálny ovulačný test Clearblue® je prvým a JEDINÝM testom, ktorý zvyčajne identifikuje 4 alebo viac plodných dní v každom cykle.