Naposledy upravené 7. júna 2013

Spoločnosť SPD sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje. Na účely zákona o ochrane údajov spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH riadi spracovanie vašich osobných údajov na stránke. Spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH a jej pobočky používajú na prevádzkovanie tejto stránky tretie strany vrátane Peer 1 Hosting.

V zásadách ochrany osobných údajov sa uvádza, aký typ informácií zbiera spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, jej pobočky a dodávatelia tretích strán, ktoré spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD) uchováva na stránke a používa na realizáciu služieb a ako SPD používa a chráni tieto informácie. V tomto vyhlásení nájdete, čo robiť, ak nechcete, aby sa pri návšteve stránky alebo požiadaní o službu zbierali vaše osobné údaje (bližšie vymedzené v časti Zhromažďovanie osobných údajov) a tiež to, ako môžete upraviť alebo vymazať informácie, ktoré ste už poskytli, alebo zamietnuť ich budúce použitie.

Toto vyhlásenie sa vzťahuje len na stránku a služby. Nevzťahuje sa na bannery, stávky a iné reklamné alebo propagačné účely, ktoré by spoločnosť SPD sponzorovala alebo ktorých by sa zúčastnila na stránkach vlastnených tretími stranami. Spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH si vyhradzuje právo zmeniť alebo odstrániť tieto zásady ochrany osobných údajov. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH na tomto mieste uverejní každé nové vyhlásenie alebo neskoršie znenie vyhlásenia. Ak chcete byť informovaní, navštevujte toto miesto pravidelne.

Váš súhlas so zásadami ochrany osobných údajov

Používaním tejto stránky alebo dostupných služieb, ktoré spoločnosť SPD poskytuje (napríklad zavolanie na linku Careline spoločnosti SPD), akceptujete podmienky aktuálnych zásad ochrany osobných údajov, ktoré sú uverejnené v tejto časti stránky. Okrem toho sa podmienky použitia uplatňujú na stránku a služby.

Ak nesúhlasíte 100-percentne s týmto vyhlásením, na stránku alebo pri žiadaní o službu nezadávajte žiadne osobné údaje (bližšie vymedzené v časti Zhromažďovanie osobných údajov).

Pamätajte na to, že ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje osobné údaje alebo ak nesúhlasíte s používaním vašich osobných údajov, niektoré aktivity vám nemusia byť sprístupnené vrátane prístupu do niektorých častí stránky, zúčastnenia sa stávok alebo súťaží, požiadania o vzorky, dostávania informátora alebo inej komunikácie od spoločnosti SPD, prístupu k službám a posielania e-mailov spoločnosti SPD.

Zhromažďovanie dobrovoľne poskytnutých osobných údajov

V tejto zásade ochrany osobných údajov sa pod pojmom osobné údaje myslia osobné identifikačné údaje ako meno, adresa, telefónne číslo, kreditná karta alebo platobné údaje, používateľské meno, dátum narodenia, informácie o zdravotnom stave, e-mailová adresa a akékoľvek iné údaje, ktoré by sa dali použiť na vašu identifikáciu.

Keď používate stránku alebo služby, spoločnosť SPD môže zhromažďovať niektoré alebo všetky vaše osobné údaje. SPD bude zhromažďovať len tie osobné údaje, ktoré poskytnete dobrovoľne.

Ak spoločnosti SPD poskytnete svoje osobné údaje, dávate SPD oprávnenie používať tieto údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. To zahŕňa okrem iného vaše právo obmedziť to, ako spoločnosť SPD vaše osobné údaje používa, ako je uvedené v tomto vyhlásení. Ďalej sem patrí právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré SPD zhromažďuje na stránke, s cieľom upraviť, zamietnuť ďalšie používanie alebo vymazať tieto údaje. (Nižšie si prečítajte časť Koho kontaktovať). Ak chcete zamietnuť ďalšie používanie vašich údajov, pamätajte na to, že táto zmena sa bude uplatňovať len do budúcnosti, teda bude sa vzťahovať na údaje, ktoré ešte len poskytnete a nie na tie, ktoré ste už vo svojom obsahu poskytli.

SPD medzinárodne nezhromažďuje ani neuchováva osobné informácie o osobách mladších ako 18 rokov. V prípade, že vaše dieťa by nám odoslalo osobné údaje bez udania svojho skutočného veku a vy by ste chceli tieto údaje odstrániť, kontaktujte nás a tieto informácie vymažeme (nižšie si prečítajte časť Koho kontaktovať).

Ako narába spoločnosť SPD s vašimi osobnými údajmi 

Ak nám poskytnete svoje osobné údaje, či už na stránku alebo pri žiadaní o službu, SPD ich využije presne na daný účel. Poskytnutím osobných údajov súhlasíte s týmto použitím vrátane nasledovného:

Používaním stránky a/alebo služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť SPD môže požiadať spoločnosti tretích strán o spracovanie alebo analýzu zozbieraných údajov vrátane osobných údajov s cieľom porozumieť a naplniť potreby zákazníkov.

Ak si predplatíte informátor zasielaný cez e-mail alebo spoločnosť SPD požiadate o ďalšie informácie, súhlasíte, že SPD vám bude posielať informácie a ponúkať SPD produkty a služby, o ktorých sa SPD domnieva, že by vás mohli zaujímať. Taktiež vás môže pozývať zúčastniť sa výskumu, propagácie alebo iných aktivít súvisiacich s našimi produktmi (vrátane odporúčania našich produktov). Môžete si vybrať možnosť, že SPD vás nebude kontaktovať kedykoľvek. (Podrobnejšie informácie o spôsobe predplatenia si prečítajte nižšie v časti Koho kontaktovať).

Ak spoločnosť SPD požiadate o produkt alebo službu, súhlasíte, že SPD bude používať vaše osobné údaje a zdieľať ich s dodávateľmi a inými spoločnosťami tretích strán s cieľom vyhovieť vašej požiadavke (vrátane umožnenia doručenia produktu alebo služby). SPD neoprávňuje týchto dodávateľov a tretie strany používať vaše osobné údaje na žiadny iný účel.

Ak na stránke zverejníte akýkoľvek obsah, súhlasíte, že sa môže používať spôsobom opísaným v podmienkach použitia.

Na základe zákonnej požiadavky, príkazu na prehliadku, súdneho predvolania alebo príkazu spoločnosť SPD predloží vaše osobné údaje. Zákony v niektorých krajinách umožňujú orgánom činným v trestnom konaní a bezpečnostným orgánom prístup k vašim osobným údajom.

Ďalšie informácie, ktoré SPD môže zhromažďovať

Stránka môže zhromažďovať aj iné ako osobné identifikačné údaje. Spoločnosť SPD môže napríklad sledovať dátum a čas vstupu návštevníkov, typ použitého prehliadača a stránku, z ktorej sa návštevníci prepojili, použitím súborov cookie.

Súbory cookie sú čiastkové informácie, ktoré prehliadač ukladá na pevný disk počítača. SPD môže používať súbory cookie na zber informácií počas vašej návštevy stránky. Patria sem informácie o tom, ktoré časti stránky navštevujete, a ktoré služby na stránke využívate. SPD zbiera tieto informácie s cieľom prispôsobiť stránku a jej produkty tak, aby vyhovovali vašim potrebám a záujmom. Súbory cookie taktiež pomáhajú zrýchliť navigáciu na stránke pri budúcich návštevách. Napríklad, stránka môže zaregistrovať, že ste uviedli svoje osobné údaje a zabezpečí, aby sa tieto údaje od vás už druhýkrát nevyžadovali. Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov cookie. Toto nastavenie môžete zmeniť a odmietnuť súbory cookie alebo si môžete zvoliť možnosť byť informovaní o prítomnosti súborov cookie. Odmietnutie súborov cookie na stránke môže spôsobiť, že niektoré časti stránky budú pre vás neprístupné alebo pri návšteve stránky dostanete osobné informácie.

Okrem toho sa spoločnosť SPD neustále snaží zlepšovať svoj spôsob propagácie stránky. V rámci pomoci SPD v tomto úsilí stránka môže merať efektivitu prítomnosti na internete pomocou informácií o čase vášho vstupu na stránku a predmetoch vášho záujmu. Odmerané štatistiky stránky sa môžu použiť na prispôsobenie vašej skúsenosti na stránke a tiež na anonymné ohodnotenie používania stránky. Zbierať sa môžu aj informácie o vašom počítači, ako je IP adresa (číslo pripísané počítaču počas surfovania na internete), typ používaného internetového prehliadača a typ používaného operačného systému, ktoré sa potom pripoja k vašim osobným údajom. Cieľom zberu týchto informácií je zabezpečiť návštevníkom čo najlepšiu skúsenosť na internete a je to tiež efektívny zdroj informácií.

Niektoré stránky môžu zbierať informácie prostredníctvom použitia pixelových značiek (nazývaných aj „voľné GIF“). Tie sa môžu zdieľať s tretími stranami, ktoré priamo podporujú propagačné aktivity SPD a rozvoj stránky. Napríklad informácie o návštevnosti stránky sa môžu zdieľať s reklamnou agentúrou tretej strany s cieľom lepšieho cielenia internetových bannerov na stránke. Informácie, ktoré sa zbierajú prostredníctvom pixelových značiek nie sú osobné identifikačné údaje, hoci sa môžu prepojiť s osobnými údajmi.

A nakoniec, spoločnosť SPD môže doplniť vami poskytnuté informácie o ďalšie získané informácie či už priamo alebo od tretích strán. Je za tým zámer SPD poskytnúť vám cielené produkty a služby v súlade s vašimi potrebami.

Prepojenia na iné stránky

Ako prejav zdvorilosti môže spoločnosť SPD poskytnúť zákazníkom prepojenia na ďalšie stránky. Spoločnosť SPD však nezodpovedá za obsah alebo fungovanie týchto stránok. SPD sa nezaručuje za zásady ochrany osobných údajov platné pre tieto stránky. Pred ich použitím vám odporúčame preštudovať si zásady ochrany osobných údajov priamo daných stránok.

Zástupcovia a poskytovatelia služieb

SPD niekedy zamestnáva spoločnosti alebo jednotlivcov, aby ju zastupovali v iných krajinách. Môže sa stať, že potrebujú prístup k vašim osobným údajom, ale len na účely vykonávania svojej práce.

Poskytnutie informácií mimo krajiny vášho bydliska

Akékoľvek vami poskytnuté informácie, ktoré uchováva spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, jej pobočky a dodávatelia, sa môžu poskytnúť mimo krajiny vášho bydliska pre spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, jej pobočky alebo spoločnosti tretích strán. Medzi tieto spoločnosti tretích strán patria spoločnosti Peer 1 Hosting v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Kanade a Spojených štátoch amerických.  Používaním tejto stránky a služieb súhlasíte s poskytnutím osobných údajov mimo vašej krajiny.

Bezpečnosť informácií

Spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH a jej pobočky prijali primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. K všetkým osobným identifikačným údajom je obmedzený prístup chránený heslom. Systém Firewall zabezpečuje ochranu pred neoprávneným vstupom, úpravou alebo zneužitím týchto údajov. Hoci žiadne bezpečnostné opatrenia nedokážu zaistiť 100-percentnú ochranu, SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH a jej pobočky prijali bezpečnostné zásady, ktorých cieľom je zaručiť v najvyššej možnej miere bezpečnosť a integritu všetkých údajov vrátane osobných údajov zákazníkov.

Koho kontaktovať

Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky ohľadom týchto zásad ochrany osobných údajov, chcete nahlásiť porušenie zásad ochrany osobných údajov alebo chcete požiadať o prístup, úpravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, kontaktujte spoločnosť SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Attn. General Counsel, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Švajčiarsko, alebo spoločnosti SPD pošlite e-mail na adresu privacy@spdspark.com.

Ak máte otázky ohľadom produktov, kontaktujte linku Careline. V Spojenom kráľovstve ju spravuje SPD Development Company Limited, filiálka spoločnosti SPD. Kontaktné údaje linky Careline nájdete na stránke pre vašu krajinu v časti Kontakty. Pripravte si číslo šarže z balenia produktu. Z dôvodu kontroly kvality sa hovory na linku Careline môžu sledovať alebo zaznamenávať a vaše osobné údaje sa môžu evidovať, ako bolo uvedené.

Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku.